Alkarić

U zaseoku Vučkovići, u Brnazama nadomak Sinja 64 godine se neprekidno održava Vučkovića dječja Alka. U spomen na junačke pretke, preslik Sinjske alke i zalog budućnosti kako najbrojnije pleme u Brnazama nikad neće izgubiti tradiciju