OBAVIJEST ZA GRAĐANE

Zbog radova na Poljudu zatvara se Ulica VIII mediteranskih igara: Planirani završetak krajem godine

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ te Ugovora P3 – „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“ u tijeku su radovi u gradu Splitu.

Shodno tome, u ponedjeljak, 17. lipnja na objektu RB Poljud započet će se s postavom privremene regulacije prometa i raščišćavanja okoliša, a uslijedit će radovi na zaštiti građevinske jame te zemljani radovi. Planirani rok dovršetka radova je 31. prosinca 2024. godine. Ulica VIII mediteranskih igara za cijelo vrijeme izvođenja radova na dijelu obuhvata RB Poljud bit će zatvorena za promet.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti. Molimo za Vaše razumijevanje u tijeku izvođenja radova.

O Projektu

 „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

POSLJEDNJE DODANO: