Split: Vijećnici će u utorak raspravljati o Spaladium areni i Prometu

Za utorak je najavljena tematska sjednica splitskog Gradskog vijeća, a raspravljat će se o Spaladium areni i stanju u Prometu. Po pitanju Spaladium arene vijećnici će morati odlučiti hoće li prihvatiti predloženi plan predstečajne nagodbe i financijskog restrukturiranja TPN Sportski grad koji je ujedno i prijedlog razrješenja odnosa između TPN-a, banaka, Grada i članova Konzorcija.

Plan restrukturiranja predviđa raskid ugovora o JPP-u, država bi u vlasništvo Grada predala kompletnu parcelu u Lori, a zemljište bi se podijelilo na dvije parcele, izgrađenu i neizgrađenu. Grad bi izvršio dokapitalizaciju TPN-a i preuzeo upravljanje dvoranom te bi nastavio obvezu financiranja dvorane pružanjem kapitalne potpore u visini anuiteta otplate kredita. Na izgrađenom dijelu nekretnina zasnovalo bi se založno pravo u korist banaka, a Konstruktor, IGH i Dalekovod bi se odrekli svojih tražbina prema TPN-u te bi svoje suvlasničke udjele prenijeli na Grad za jednu kunu.

Po ovom modelu Grad bi u cijelosti preuzeo Sportski grad, sanirao sve nastale dugove prema predloženom planu restrukturiranja, preuzeo daljnje financiranje, odnosno otplatu preuzetih kredita prema bankama. Od banaka se traži da reprogramiraju dug po kreditima tako da u cijelosti otpišu kamate i naknade po kreditima do otvaranja postupka predstečajne nagodbe te produženje roka otplate uz kamatu od 4 posto.Banke su u srijedu na predloženi plan restrukturiranja poslale svoj odgovor Gradu i TPN-u u kojem su navele dodatna osiguranja kredita. Traže solidarno jamstvo Grada na iznos od 53 milijuna eura kojim se jamči povrat kredita, zadužnicu Grada u korist banaka, založno pravo na zgradi i zemljištu na kojem je izgrađena dvorana, založno pravo na poslovnom udjelu TPN-a kojeg će Grad steći dokapitalizacijom, založno pravo na svim tražbinama koje će TPN imati prema Gradu te založno pravo na posebnom računu TPN-a na koji će se uplaćivati kapitalna potpora Grada. 

Prema planu Grad bi godišnje morao osigurati između 23,4 i 26 milijuna kuna za funkcioniranje dvorane i nesmetano vraćanje kredita, ali je pretpostavka da bi država plaćala polovinu iznosa koji se odnosi na vraćanje kredita kroz kapitalnu potporu, pa bi u tom slučaju Grad trebao osigurati između 14,5 i 16,8 milijuna kuna.

Direktor Prometa Edo Meštanek izvijestit će vijećnike o katastrofalno lošem stanju u tvrtki, a vijećnici bi trebali donijeti i odluku po kojoj će se prijevoz u cijelosti subvencionirati: osobama s tjelesnim invaliditetom od 70 posto i više na donjim ekstremitetima, nezaposlenim razvojačenim braniteljima Domovinskog rata, dobrovoljnim darivateljima krvi, korisnicima pučke kuhinje s adresom prebivališta na Kamenu, Šinama, Stobreču, Žrnovnici, Sitno Gornjem i Sitno Donjem, učenicima i redovitim studentima iz obitelji s četvero i više djece te roditeljima poginulih branitelja, dok će se prijevoz djelomično sufinancirati osobama starijim od 65 godina te đacima i studentima sportašima. 

– Od preuzimanja dužnosti direktora bio sam suočen s pet blokada računa. Ukupne obveze prema dobavljačima iznose 11.763,337,38 kuna od čega je u dospijeću 4.149.238,94 kune, a ukupno dospjela potraživanja od kupaca i potraživanja za subvenciju iznose 7,8 milijuna kuna. Vozni park je prosječno star 11 godina, a stanje objekata je izrazito loše. Objekti su stari više od 50 godina, prokišnjavaju, hale se ne mogu zatvoriti jer su kanali prekratki, uski, plitki i neadekvatni, prostor se ne može grijati, pokrovi su od salonitnih ploča, osim na jednoj hali odnedavno, odstranjivanje štetnih plinova nije riješeno pa plinovi odlaze u kancelarijske prostore na katu Upravne zgrade. U cijelom sektoru zaposlena su samo 2 diplomirana inženjera strojarstva i jedan diplomirani inženjer elektrotehnike. Ne postoji informatički sustav praćenja rada, radnih naloga, vođenja analize radova održavanja i popravaka vozila, skladišta rezervnih dijelova. Bez obzira na formalnu tehničku ispravnost svih vozila u prometu, postoji realna opasnost po sudionike u prometu te mogućnost izvanredne situacije s tragičnim posljedicama zbog opće dotrajalosti vozila kojima je istekao tehnički vijek trajanja – naveo je Meštanek u svom izvješću i zaključio kako je potrebno osigurati barem 13 milijuna kuna u tekućoj poslovnoj godini da bi se osiguralo daljnje funkcioniranje.Na zagorskom dijelu godišnji gubici Prometa, tvrdi, dosežu do 7,5 milijuna kuna, a problema imaju i s parkiralištima kojima upravljaju.

U završnoj su fazi pregovori o otkupu benzinske postaje u krugu Prometa od Jadranmonta i to po maksimalnoj cijeni od 3,8 milijuna kuna koje bi trebao osigurati Grad.

POSLJEDNJE DODANO: