VELIKO OŠTEĆENJE OBALE

[VIDEO] Vanjski dio Matejuške treba hitnu sanaciju!

Turistička sezona je krenula, ali život u gradu znači više od toga. 

Kadrovi snimljeni s vanjske strane splitske lučice Matejuška pokazuju niz oštećenja obale koja zovu na sanaciju da šteta djelovanjem mora uskoro ne postane još veća.

Nećemo ulaziti u nadležnosti, već je ovo samo podsjetnik da će oštećenja trebati sanaciju.

POSLJEDNJE DODANO: