OKRUGLI STOL MINISTARSTAVA

Važnost antikorupcijskih politika u kontekstu funkcioniranja lokalnih i regionalnih razina u Splitu

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u Splitu je organiziralo Okrugli stol za stručnu javnost te čelnike gradova i općina Splitsko – dalmatinske i Šibensko – kninske županije „Važnost antikorupcijskih politika u kontekstu funkcioniranja lokalnih i regionalnih razina“.


Okrugli stol se sastojao od dva panela, a započeo je uvodnim izlaganjem g. Mladena Bručića-Matica,
ravnatelja Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, koji se osvrnuo na elemente nacionalne
antikorupcijske kampanje te svih dosad donesenih antikorupcijskih normativnih i legislativnih okvira,
kao što su Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o
pravu na pristup informacijama, Zakon o lobiranju, izmjene Zakona o Vladi, ali i Kodeks ponašanja
državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti.


Prvi panel, „Prevencija korupcije na lokalnoj i regionalnoj razini – ovlasti neovisnih institucija –
iskustva i perspektive“, bavio se radom i ovlastima Državnog izbornog povjerenstva, Povjerenika za
informiranje, Državnog ureda za reviziju i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koji
djeluju u pojedinim područjima prevencije korupcije. Poseban je naglasak bio na iskustvima i
izazovima u radu navedenih neovisnih institucija na lokalnoj i regionalnoj razini.

Gđa Ivana Ljulj Cvitanić, članica Državnog izbornog povjerenstva (DIP) najveći prostor za poboljšanje i percepcije i rada neovisnih institucija vidi upravo u edukaciji i izbornih tijela i sudionika. Ključni izazov u radu DIP-a jest nadzor lokalnih izbora koji se radi u suradnji s područnim povjerenstvima koja nisu stalna tijela (kao što je DIP).

Gđa Dijana Kesonja, zamjenica Pučke pravobraniteljice, primijetila je kako je, na lokalnoj i
regionalnoj razini, najčešći problem upravo nerazumijevanje zakonskih odredbi i koraka koje treba
poduzeti kako bi se ostvarila prava i zaštita zajamčena Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Agencija Brandmama

G. Igor Lukač, član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kazao je da je trenutno oko 3000 obveznika prijave imovinskih kartica, a najviše na lokalnim i regionalnim razinama. Istaknuo je kako su osobe u lokalnim i regionalnim jedinicama manje upućene u svoje obveze te svakako treba nastaviti s edukacijama. Također, kao jedan od većih izazova istaknuo je kreiranje mišljenja javnosti putem medija, pogotovo u slučajevima kada se netko okrivi unaprijed. Međutim, naglašava da istraživačko novinarstvo može biti dobar partner Povjerenstvu. Dodao je i kako se korupcija smanjuje
gospodarstvenim aktivnostima i povećanjem životnog standarda građana.

Pomoćnik glavnog državnog revizora dr. sc. Ivan Čulo, nadodao je da svaka lokalna i regionalna jedinica ima svoje specifičnosti, ali je svima jedinstvena činjenica da mnoge nepravilnosti dolaze iz neznanja. 

Povjerenica za informiranje gđa Anita Markić se složila s kolegama po pitanju percepcije rekavši da uistinu mnogo toga ovisi o medijskom pristupu te je baš zato – uz edukaciju – bitna i transparentnost i dostupnost svih podataka. Kao osnovni problem u  lokalnim i regionalnim jedinicama vidi nedosljednu primjenu zakona. Često takvi propusti nisu namjerni, a događaju se jer nedostaje ljudi, zaključila je.

Agencija Brandmama

Na drugom panelu, „Posebni alati prevencije korupcije – regulacija lobističkih aktivnosti i mehanizmi zaštite prijavitelja nepravilnosti“,  prezentirana su regulatorna rješenja Zakona o lobiranju te se raspravljalo o u njegovoj budućoj provedbi u kontekstu rada Povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa koje će biti nadležno za vođenje Registra lobista i druge poslove u skladu sa Zakonom koji će u primjenu ući 1. listopada. G. Igor Lukač istaknuo je kako će  Registar lobista biti osnovni alat Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u području regulacije Zakona jer će tim putem pratiti i postupke lobiranja i postupke izvještavanja. Naglasio je kako javnost ima pravo znati tko lobira i tko ih nadzire pa će Registar biti djelomično otvoren za javnost.

Također, naglasak je stavljen i na provedbu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, odnosno postupanja po prijavama nepravilnosti od strane Pučke pravobraniteljice kojoj je navedenim Zakonom povjeren mandat nadležnog tijela za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, a koji objedinjuje višestruke zadaće te instituciju čini važnim segmentom preventivnog antikorupcijskog mehanizma.

Agencija Brandmama

Gđa Dijana Kesonja je izjavila kako ovaj Zakon o  zaštiti prijavitelja nepravilnosti donosi niz poboljšanja u odnosu na prethodni iz 2019. godine, te se vidi da javnost puno bolje poznaje ovu verziju zakona od prethodne. Vjeruje da je novi zakon odigrao ulogu u povećanju broja prijava, odnosno da je neke prijavitelje i potaknuo na prijavu jer znaju da će biti zaštićeni. G. Mladen Bručić-Matic je naglasio kako oba zakona predstavljaju ključne alate prevencije korupcije.

Okrugli stol dio je projekta „Poticanje šire javnosti u borbu protiv korupcije podizanjem svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i pravnoj zaštiti prijavitelja“ koji se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U okviru edukativno-informativne kampanje provodi se niz aktivnosti s ciljem jačanja svijesti građana o štetnosti korupcije, nužnosti njezina sprječavanja i suzbijanja.

POSLJEDNJE DODANO: