PROVJERI SVOJA PRAVA

U Hrvatskoj je na snazi novi model obiteljske mirovine

Od početka prošle godine u Hrvatskoj je na snazi novi model obiteljske mirovine, po kojem po prvi put udovice i udovci mogu zadržati svoju mirovinu i naslijediti dio mirovine pokojnog bračnog druga. Obiteljska mirovina iznosi 77 posto od mirovine preminulog, umjesto prijašnjih 70 posto.

Osoba može birati bolju opciju: ili primati obiteljsku mirovinu (77 posto mirovine preminulog partnera) ili zadržati svoju mirovinu, te uz nju primati dodatak od 27 posto obiteljske mirovine.

Obiteljska mirovina više isplati ako je mirovina pokojnika bila najmanje 78 posto veća od mirovine preživjelog, dok je uzimanje vlastite uz 27 posto obiteljske mirovine povoljnije ako je pokojnikova mirovina bila 78 posto ili manja od mirovine preživjelog.

Članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je osiguranik nakon kojeg ostvaruju pravo na mirovinu:

-navršio najmanje 5 godina staža osiguranja (radnog staža) ili najmanje 10 godina mirovinskog staža (radnog i posebnog staža, npr. u domobranima)

-ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu

-bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine

-bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranika, piše dnevnik.hr

Udovica, udova, izvanbračni drug, životni partner, neformalni životni partner imaju pravo na obiteljsku mirovinu:

– ako su do smrti bračnog druga nakon kojeg im pravo pripada navršili 50 godina života
 – ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga
– ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a oni obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.
– ako do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu imaju kad navrše 50 godina života
– ako su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života, zadržavaju pravo trajno, a ako pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života
– udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti.

Izvanbračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica trajala najmanje tri godine. Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

Razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje.

Članovi obitelji formalnog i neformalnog životnog partnera imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je trajalo najmanje tri godine. Status neformalnog životnog partnerstva utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine, potrebno je da su mu priznata oba prava (pravo na osobnu mirovinu i pravo na obiteljsku mirovinu).

Zahtjev za pokretanje postupka može se podnijeti u svim područnim jedinicama HZMO-a u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, u svim poštanskim uredima ili poslati poštom. Zahtjev će se moći podnijeti i elektroničkim putem u okviru e-Usluga HZMO-a.

Podnošenje zahtjeva nije vremenski ograničeno.  Pravo na obiteljsku mirovinu stječe se najranije od prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je korisnik mirovine umro. 

Dijete stječe pravo na obiteljsku mirovinu:
 – ako je u trenutku smrti roditelja mlađe od 15 godina, to pravo može koristiti do 18. godine u razdobljima kada nije zaposleno
 – ako je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti do dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, za sve vrijeme dok traje potpuni gubitak radne sposobnosti. Dijete kod kojega tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti zadržava pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji potpuni gubitak radne sposobnosti.
– kada je potpuni gubitak radne sposobnosti nastupio nakon dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, a prije smrti osiguranika ili korisnika prava ako ga je umrli uzdržavao do svoje smrti
– ako je u trenutku smrti osiguranika dijete na redovitom školovanju ili započne takvo školovanje nakon smrti osiguranika. Pravo pripada djeci do kraja redovitog školovanja, ali najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu i za vrijeme bolesti do navršene 26. godine života kao i nakon tih godina, ali najviše onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života.

Nakon smrti oba roditelja dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu iza svakog roditelja, odnosno ima pravo na dvije obiteljske mirovine.

POSLJEDNJE DODANO: