NEĆE POVEĆAVATI CIJENE ODVOZA

Trogir bilježi izvrsne rezultate u odvajanju otpada: Dvostruko više otpada na reciklažnom dvorištu

Grad Trogir kontinuirano bilježi sve bolje rezultate u odvajanju komunalnog otpada. Rezultat je to otvaranja reciklažnog dvorišta početkom 2021. godine, podjele spremnika za odvajanje otpada na kućnom pragu tijekom protekle dvije godine, više zelenih otoka po gradu te nekoliko edukacija koje je Trogir Holding proveo za građane i ugostitelje.

Tako je ove godine na reciklažnom dvorištu ukupno je odvojeno 1.694,282 tone otpada, što je dvostruko više u odnosu na 2022. kada je prikupljeno 846,884 tone otpada. Na reciklažno dvorište građani su sami donijeli 617,008 tona otpada, u odnosu na 2022.godinu kada je ta količina bila 286,841 tona.

Značajno je smanjeno opterećenje na gradsko odlagalište Vučje brdo. Naime, na deponiju je lani odloženo 5.993,57 tona miješanog komunalnog otpada, što je 25,09 posto manje u odnosu na 202. godinu.

Odvojeno je i prikupljeno 160,778 tona papirne i kartonske ambalaže, 79,073 tone plastične ambalaže i 66,846 tona staklene ambalaže te 236,36 tona glomaznog otpada koji se bez naknade prikuplja na adresi korisnika, što je 65,95 posto više u usporedbi s 2022.

-Pohvale građanima koji su odgovorni i koji žele sudjelovati u našoj zajedničkoj zelenoj priči. Svi naši napori ne znače ništa ako ih građani ne podrže i moram reći da smo zaista prezadovoljni suradnjom. Za sada ostajemo jedan od rijetkih gradova koji neće povećavati cijene odvoza otpada, a to će svakako biti lakše dok imamo ovako angažirane građane, rekao je gradonačelnik Ante Bilić.

POSLJEDNJE DODANO: