IZVJEŠTAJ DRŽAVNE REVIZIJE

Šuta: ”Puljak je svojoj stranci isplatio 26.500 kn više iz proračuna Grada!”

Na današnjoj sjednici hrvatskog sabora, predsjednik splitskog HDZ-a i saborski zastupnik Tomislav Šuta komentirao je izvještaj državne revizije i ustvrdio sljedeće:

-Dostupni su izvještaji državne revizije koji se odnose na rad političkih stranaka. 60,4% političkih stranaka je dobilo bezuvjetno mišljenje dok je 39,6% političkih stranaka dobilo uvjetno mišljenje zbog određenih nedostataka u svom radu. Jedan od najgorih primjera je politička stranka Centar čiji članovi se vole predstavljati kao najveće moralne vertikale, ali u praksi je to sasvim drugačije. Naime, građanima su obećavali transparentnost, a dali su im netransparentnost, obećavali su „zatvaranje špina“, a kao što vidimo, javni novac pod njihovom kontrolom curi na sve strane, što potvrđuje i nalaz državne revizije. Nalaz ukazuje na to da su dostavljeni podaci o poslovanju stranke Centar netočni i da se ne slažu sa poslovnim knjigama tj. ne temelje se na urednoj i vjerodostojnoj dokumentaciji pa ne znamo ni tko je sve bio korisnikom spornih računa (70.000 kn) za hranu i piće kao ni svrhu navedenih ugošćavanja. Jednako netransparetno je objašnjen i trošak koji se odnosi na intelektualne i osobne usluge gdje se također ne navodi koja vrste usluge je korištena i na koga se navedeni iznosi odnose.

Državna revizija je također nedvojbeno utvrdila kako je Grad Split uplatio na račun stranke Centar 26.500kn više od onoga što im je pripadalo čime je Puljak praktički sam sebi na štetu građana Splita isplatio 26.500kn

Čak i ako je riječ o slučajnoj pogrešci, koja nije baš zanemariva, zanima me samo je li pogrešno uplaćen novac vraćen na račun grada Splita?

POSLJEDNJE DODANO: