Milanović: Svi zahtjevi za pripravništvo bit će riješeni do ljeta

Premijer Zoran Milanović
izjavio je danas da će do ljeta biti riješeno svih 5.000 zahtjeva za rad
bez zasnivanja radnog odnosa (pripravništvo uz naknadu od 1.600 kuna) u
sklopu mjera aktivne politike zapošljavanja.

“U skladu s
politikom Vlade, našli smo načina i likvidna europska sredstva kroz
Nacionalni fond da se praktički ne prekida zapošljavanje, odnosno
angažiranje 5.000 zahtjeva za tu vrstu zapošljavanja”, rekao je
Milanović na početku Vladine sjednice.

Intencija je Vlade, dodao je, da se što je moguće manje
sredstava troši iz nacionalnog proračuna, a što je moguće više iz
raspoloživih europskih sredstava.

“Dakle, nećemo čekati sredstva iz europske Garancije za mlade,
nego krećemo odmah i do ljeta će biti riješeno svih 5.000 zahtjeva koji
su u proceduri”, istaknuo je.

Pozvao je sve koji na taj način žele zaposliti da “ne nasjedaju na galamu”.

“Radimo ozbiljno, po proceduri, radimo sve da uzmemo svaki
mogući euro tamo gdje postoji u europskim fondovima i na taj način
rasteretimo državni proračun koji je prenapregnut. Jer, živimo iznad
mugućnosti kad je proračun u pitanju, i to vidimo iz dana u dan”,
poručio je Milanović. 

POSLJEDNJE DODANO: