BRUTO BOOM

Rekordni rast plaća u Hrvatskoj za listopad 2023.

U skladu s najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za listopad 2023. godine iznosila je impresivnih 1 178 eura. Ovaj iznos predstavlja nominalni porast od 1,9% u odnosu na rujan 2023., dok je realni rast iznosio 1,4%. Slično, prosječna mjesečna bruto plaća za isti period iznosila je 1 630 eura, s nominalnim rastom od 2,1% i realnim rastom od 1,6%.

Najznačajniji podaci dolaze iz sektora zračnog prijevoza, gdje je zabilježena najviša prosječna mjesečna neto plaća od 1 856 eura. S druge strane, najniža prosječna mjesečna neto plaća zabilježena je u sektoru proizvodnje odjeće, iznoseći 756 eura. Slični trendovi vidljivi su i kada je riječ o bruto plaćama, s najvišom bruto plaćom od 2 693 eura u sektoru zračnog prijevoza i najnižom bruto plaćom od 990 eura u sektoru proizvodnje odjeće.

Uspoređujući podatke s istim razdobljem prethodne godine, vidljiv je značajan rast. Nominalni rast prosječne mjesečne neto plaće iznosi 14,6%, što znači da su prosječne neto plaće porasle za 14,6% u apsolutnom iznosu, bez uzimanja u obzir inflaciju ili druge ekonomske faktore. Realni rast, s druge strane, iznosi 8,3%, što uključuje promjene vrijednosti novca tijekom vremena, uzimajući u obzir inflaciju ili deflaciju.

Bruto plaća bilježi nominalni rast od čak 16,8%, što znači da su prosječne bruto plaće porasle za 16,8% u apsolutnom iznosu. Realni rast bruto plaće iznosi 10,4%, što odražava stvarni porast vrijednosti bruto plaća kada se uzme u obzir promjena vrijednosti novca.

Dodatno, medijalna neto plaća za listopad 2023. iznosila je 1 014 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1 375 eura.

U kontekstu rasta plaća, ovi podaci ukazuju na značajan ekonomski napredak u zemlji, a realni rast plaća sugerira da povećanje nije samo rezultat inflacije već i stvarnog poboljšanja životnog standarda zaposlenika. Ovi pokazatelji mogu odražavati pozitivan gospodarski trend i povećanu potražnju za radnom snagom, što može imati pozitivan utjecaj na potrošnju i opću ekonomsku aktivnost.

POSLJEDNJE DODANO: