OBAVIJEST GRAĐANIMA

Radovi na vodnoj infrastrukturi Splita: Nova prometna regulacija i planirane aktivnosti

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku su radovi koji su dio ugovora „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“.

Od 18. ožujka 2024. godine zbog održavanja teniskog turnira uvodi se nova prometna regulacija duž Ulice Put Firula, od kućnog broja 35 do kućnog broja 51.

Radovi obuhvaćaju kolnik ulice Put Firula od priključka za ugostiteljske objekte do križanja sa Cvjetnom ulicom, pri čemu se zauzima cijelo križanje. Izvođenje radova je predviđeno na način da se unutar planirane zone radova zauzima do najviše 50m ulice, pri čemu je moguć pristup vozilima stanara na preostalom dijelu ulice. Kolnik je zatvoren za promet a nogostup uz zonu radova nije zauzet tijekom izvođenja radova te se istim nesmetano koriste pješaci.

Na dijelu ceste gdje su provedeni radovi na kanalizaciji, od križanja s Ulicom Jure Kaštelana do skretanja za kafić “Tennis”, bit će uspostavljen dvosmjerni promet. Promet će se odvijati tako da će jedna prometna traka biti namijenjena za vožnju po makadamskoj cesti, dok će se druga prometna traka koristiti za vožnju po starom asfaltnom kolniku. Nova prometna regulacija bit će na snazi do 2. travnja 2024. godine.

Nakon završetka radova na dionici od kafića „Tennis“ do Cvjetne ulice nastavit će se s radovima u Ulici Put  Firula do križanja sa Spinčićevom ulicom. Nakon završetka radova na izgradnji cjevovoda na obje dionice, planirana je izgradnja nove kolničke konstrukcije od križanja Ulice Put Firula s Kaštelanovom ulicom do križanja Ulice Put Firula sa Spinčićevom ulicom.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti.

Izvođač radova je Zajednica gospodarskih subjekata STRABAG d.o.o. iz Zagreba i POMGRAD INŽENJERING d.o.o. iz Splita, a nositelj Projekta Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

POSLJEDNJE DODANO: