7. izdanje SPLIT SAX WEEK(END)

Ovogodišnje,
7. izdanje SPLIT SAX WEEK(END) okuplja vrsne svjetske
saksofoniste: Claude Delanglea sa Pariškog konzervatorija, Evu van
Grinsven
sa Konzervatorija u Maastrichtu, Dragana Sremca i Tomislava
Žužaka
sa Muzičke akademije u Zagrebu, Gorana Jurkovića iz GŠ
Jastrebarsko te domaćina, Gordana Tudora s Umjetničke akademije u
Splitu.

Cilj
je ovog usavršavanja omogućiti mladim saksofonistima  dodatno
usavršavanje njihovih tehničkih vještina, usvajanje novih znanja te na
taj način doprinijeti njihovom umjetničkom rastu i razvoju, kao i
približiti i probuditi želju kod djece i mladeži za obrazovanjem na ovom
instrumentu.

Klasa saksofona Umjetničke Akademije Sveučilišta u Splitu kroz kratki
period iznjedrila je velik broj mladih i uspješnih solista na
instrumentu ali i što je možda još i važnije, velik broj mladih
profesora koji već rade kao pedagozi u glazbenim školama južne Hrvatske i
nadogradnja njihovog znanja naš je glavni cilj.
 

7. SPLIT SAX WEEK(END)
 
CLAUDE DELANGLE (FR)
EVA VAN GRINSVEN (NL)
DRAGAN SREMEC (HR)
TOMISLAV ŽUŽAK (HR)
GORAN JURKOVIĆ (HR) 
GORDAN TUDOR (HR)

 
Koncerti, predavanja i majstorski seminari
 
VOL 1.
 
 19.04.2023. Hrvatski dom Split, UMAS /  14 – 19h
 Majstorski seminar
 Eva van Grinsven (Nizozemska)
 Gordan Tudor (Hrvatska)

VOL 2.
 
20.04.2023. Hrvatski dom Split, UMAS /  9 – 16h
Majstorski seminar
Eva van Grinsven (Nizozemska)

20.04.2023. Hrvatski dom Split, 19h
Koncert
Eva van Grinsven (Nizozemska)
Gordan Tudor (Hrvatska)
SAX/UMAS ansambl studenata saksofona Umjetničke akademije u Splitu
 
VOL 3. 
25.04.2023. UMAS /  9 – 18h
Majstorski seminari
Claude Delangle (Francuska)
Dragan Sremec (Hrvatska)
Tomislav Žužak (Hrvatska)
Goran Jurković (Hrvatska)
 
25.04.2023. Hrvatski dom Split, 20h
Koncert
Claude Delangle (Francuska) i Odlle Delangle (Francuska)
 
Organizatori;
Glazbena Mladež Split
Suorganizatori: Hrvatski dom Split, GŠ Josip Hatze, GŠ Makarska, Umjetnička akademija u Splitu
Uz potporu Ministarstva kulture RH i Erasmus + programa
 

POSLJEDNJE DODANO: