Društvo Marjan ministrici uputilo pritužbu na postupanje pročelnika Bužančića: Omogućio legalizaciju bespravnih objekata na Mejama

“Poštovana gospođo ministrice kulture Obuljen Koržinek,
razlog našeg obraćanja je neshvatljivo i apsolutno neprihvatljivo postupanje pročelnika Konzervatorskog odjela u Splitu Radoslava Bužančića. Naime, pročelnik Radoslav Bužančić izdao je potvrde kojima se potvrđuje da su nezakonito izgrađene građevine u zoni “A” Kulturno povijesne cjeline Meje (Z-5329) “izvedene sukladno sustavu mjera zaštite za zonu “A” Kulturno-povijesne cjeline Meje i posebnim uvjetima koje Konzervatorski odjel utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole“.

U prvom slučaju iz 2016. (Klasa: 612-08/16-01/0104; Urbroj: 532-04-02-15/10-16-2 od 13. siječnja 2016.) radi se o nezakonitoj građevini, pomoćnom objektu “šupi”, izgrađenoj u zoni “A” Kulturno-povijesne cjeline Meje te u zaštićenom perivoju pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra Kuće Tresić Pavičić (Z-5318).

U drugom slučaju iz 2020. (Klasa: 612-08/20-01/0412; Urbroj: 532-04-02-15/7-20-2 od 25. veljače 2020.) radi se o nezakonitoj građevini ugostiteljske namjene doslovno straćari sklepanoj različitim materijalima, izgrađenoj u zoni “A” Kulturno-povijesne cjeline Meje te u javnom parku.

Potvrde Konzervatorskog odjela u Splitu izdane su u svrhu ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina u području zone A s najstrožim mjerama konzervatorske zaštite i jednim od najvrjednijih i najosjetljivijih područja splitske kulturne i prirodne baštine?!  
Za oba objekta zajedničko je da su nezakonito izgrađeni i to na zaštićenim zelenim površinama unutar obuhvata zaštićenog dijela prirode Park šuma Marjan te unutar zone “A” Kulturno-povijesne cjeline Meje, a jedan od njih ima i rješenje za uklanjanje. 
Posebno ističemo da se u Rješenju Ministarstva kulture o proglašenju kulturnog dobra Kulturnopovijesne cjeline Meje od 06.10.2014. pod rednim brojem 3. između ostalog navodi:
“- dozvoljena su i poželjna rušenja bespravno izvedenih građevina koje su ocijenjene kao urbani konflikti ili kao neprimjerene urboarhitektonskoj kvaliteti šireg sklopa u kojem se nalaze.”
 
S obzirom na Potvrde koje je izdao pročelnik Radoslav Bužančić znači li to da su ove nakaradne nelegalne građevine, doslovno straćare, sklepane od betona, PVC-a, stakla i željeza, ocijenjene od strane Konzervatorskog odjela u Splitu kao “primjerene urboarhitektonskoj kvaliteti šireg sklopa u kojem se nalaze”?  
Ne možemo se oteti dojmu da u navedenim slučajevima nije u pitanju nedostatak stručnosti i neznanje te izražavamo osnovanu sumnju da bi se prije moglo raditi o postupanjima opisanim u Kaznenom zakonu. 
Ovo nisu prvi niti usamljeni slučajevi neprihvatljivog postupanja pročelnika Bužančića na štetu kulturne baštine Grada Splita, a o njima smo se već obraćali Vašim prethodnicima. Još 2013., postavili smo otvoreno pitanje tadašnjoj ministrici kulture Zlatar Violić “Što još Radoslav Bužančić mora napravit, a da bude smijenjen?”
Poštovana gospođo ministrice, molimo i zahtijevamo Vaše očitovanje o navedena dva slučaja. 
Ukoliko Vaša očekivana i neophodna reakcija, kao i odgovor nama izostanu smatrat ćemo da se opisano postupanje pročelnika Konzervatorskog odjela u Splitu odvija uz Vašu podršku i odobravanje te ćemo u cilju zaštite i očuvanja splitske kulturne baštine biti primorani poduzimati daljnje zakonom propisane aktivnosti.“, stoji u žalbi Upravnog odbora Društva Marjan.

POSLJEDNJE DODANO: