Hrvatski znanstvenici i industrija napravili veliki iskorak prema održivoj gradnji, dekan FGAG-a Split: ‘Imamo priliku prvi u Europi proizvoditi lijepljene lamelirane nosače od graba’

Europska unija u novije vrijeme kontinuirano potiče izgradnju objekata uz primjenu drva kao nosivog materijala s ciljem povećanja njegove primjene u odnosu na standardne građevinske materijale poput čelika i betona. Dok urbano stanovništvo Europe raste, drvo se nameće kao visoko kvalitetan građevinski materijal s niskim ugljičnim otiskom. Održivo upravljanje šumama može biti jamac primjeni drva kao 100 % obnovljivog materijala za izradu nosivih konstrukcija u građevinarstvu. 

Svjetske trendove u ovom području svakako prate i naši znanstvenici i industrija. Naime, uz bok dosadašnjim studijama nalaze se i istraživanja hrvatskog tima kojeg čini tvrtka Drvene konstrukcije d.o.o. iz Voćina i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.  

–  Hrvatska se može pohvaliti bogatim prirodnim resursima, a šume nisu iznimka. Čak 47 % našeg teritorija pokriveno je šumama, od čega 95 % čine prirodne šume. Naše šume odlikuje bogata biološka raznolikost, uz dominaciju tvrdih listača kao što su bukva, hrast lužnjak, hrast kitnjak i obični grab. Trenutni klimatski čimbenici idealni su za razvoj takvih vrsta i njihov se udio u cijeloj Europi povećava – navodi izv. prof. dr. sc. Neno Torić, dekan splitskog FGAG-a. 

Europski znanstvenici su to iskoristili na način da su kroz posljednja dva desetljeća intenzivno istraživali primjenu tvrdih listača u nosivim konstrukcijama, prvenstveno u izradi lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija.  
  
Naši znanstvenici i stručnjaci također su prepoznali ovaj trend pa je tako naš Fakultet u suradnji s tvrtkom Drvene konstrukcije d.o.o. počeo s istraživanjima. Dakle, trenutno provodimo znanstveno-istraživački projekt koji sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj oznake: KK.01.2.1.02.0330 pod naslovom „Povećanje razvoja novih proizvoda drvne industrije koji se koriste u građevini“, u ukupnoj vrijednosti od 1.816.636,45 eura – objašnjava dekan i dodaje: 
– Cilj projekta je testirati potencijal tvrdih listača iz hrvatskih šuma za izradu lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija u građevinarstvu, a sama eksperimentalna istraživanja rađena su u Laboratoriju za konstrukcije, jednom od čak jedanaest specijaliziranih laboratorijskih jedinica na FGAG-u Split.  
Specijalizirana laboratorijska jedinica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije – Laboratorij za konstrukcije: Određivanje   vlačne čvrstoće lamela 

 Specijalizirana laboratorijska jedinica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije – Laboratorij za konstrukcije:   Određivanje modula elastičnosti i savojne čvrstoće lijepljenog lameliranog nosača 

U sklopu projekta odabrana su reprezentativna drva s područja Papuka te Virovitičko-podravske županije. Riječ je o drvu običnog graba (Carpinus Betulus L.), hrasta cera (Quercus Cerris L.) i javora (Acer Campestre L.). Navedene vrste, objašnjava Torić, još uvijek nisu dovoljno ispitane u izradi lijepljenih lameliranih konstrukcija, a u našim šumama ih ima u dovoljnim količinama za uspostavu proizvodnje.  

– S obzirom na veliki potencijal hrvatskih šuma, naš tim znanstvenika i stručnjaka zasukao je rukave te smo dobili i prve pozitivne rezultate. Drvo graba pokazalo je izvrstan potencijal za primjenu u proizvodnji lijepljenih lameliranih nosača i vjerujemo da bi uskoro mogli biti prvi u Europi koji proizvodimo lijepljene lamelirane nosače od graba – istaknuo je. 

Specijalizirana laboratorijska jedinica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije – Laboratorij za konstrukcije: Ispitani lijepljeni lamelirani nosači do loma 


Specijalizirana laboratorijska jedinica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije – Laboratorij za konstrukcije: Ispitivanje lijepljenih lameliranih nosača pod dugotrajnim opterećenjem – puzanje materijala 

Naši znanstvenici i stručnjaci još jednom prate korak sa svjetskim trendovima i značajno su doprinijeli razvoju građevinarstva. Zahvaljujući provedenom istraživanju, Hrvatska može postati predvodnik u izradi nosača, a samim time poticati i ekološki prihvatljiviju proizvodnju. 

Specijalizirana laboratorijska jedinica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije – Laboratorij za konstrukcije: Merenje progiba lijepljenih lameliranih nosača pod dugotrajnim opterećenjem 

– Osim provedenih eksperimenata na našem Fakultetu u Splitu, u proizvodnom pogonu u Voćinu odvijalo se određivanje posmične čvrstoće lamela i lijepljenog spoja – kazao je dekan. 
    Proizvodni pogon Voćin: Određivanje posmične čvrstoće lamela i lijepljenog spoja 

 Inače, tvrtka Drvene konstrukcije d.o.o., poznata i kao bivši GAJ iz Slatine s izdvojenim pogonom u Voćinu (GAJ – Voćin), jedina je u Hrvatskoj koja proizvodi složenije drvene konstrukcije iz lijepljenog lameliranog drva. U pedesetak godina rada proizvela je nosače i ugradila ih u preko tri tisuće objekata na području Hrvatske, Austrije, Njemačke, Italije, Rusije, Iraka, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore. 

    Proizvodni pogon Voćin: Blanjanje drvenih lamela 

Sam pogon, ističe dekan, opremljen je vrhunskom i suvremenom tehnologijom koja omogućava izvedbu lamelirane grede (lučne ili ravne) dužine do 45 metara i visine do nekoliko metara. Strojna obrada drva uz pomoć vrhunskog CNC obradnog centra omogućuje potpuno novu slobodu dizajna za modernu arhitekturu drva. 

               Proizvodni pogon Voćin: Nanošenje ljepila na drvene lamele 

– Od samog projekta očekuje se dobivanje potrebnog tehničkog dopuštenja kao osnovnog uvjeta za stavljanje inovativnog proizvoda na tržište, odnosno korištenja u izradi nosivih konstrukcija građevina – naglašava dekan Torić. 
Svoje vještine i trud u istraživanje su uložili stručnjaci projektnog tima tvrtke Drvene konstrukcije d.o.o.: Mario Abramović, mag. ing. aedif., Valentina Hamaček, mag. ing. aedif., Ines Španiček Bićanić, mag. ing. aedif., Petar Jeger, mag. ing. aedif. te znanstvenici projektnog tima Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije sa Sveučilišta u Splitu: prof. dr. sc. Ivica Boko, mag. ing. aedif., prof. dr. sc. Nikša Jajac, mag. ing. aedif. / prof. dr. sc. Alen Harapin, mag. ing. aedif., izv. prof. dr. sc. Neno Torić, mag. ing. aedif., izv. prof. dr. sc. Vladimir Divić, mag. ing. aedif., doc. dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić, mag. ing. aedif., dr. sc. Marko Goreta, mag. ing. aedif., Jelena Lovrić Vranković, mag. ing. aedif., Tin Hržić, mag. ing. aedif. / Duje Milan, mag. ing. aedif. 

Proizvodni pogon Voćin: Spajanje drvenih lamela i unošenje tlaka za bolje sljepljivanje lamela “Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“ 

“Sadržaj članka isključiva je odgovornost Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.” 

 

POSLJEDNJE DODANO: