Izvrsno: U listopadu započinje “Regionalni centar za edukacije o EU fondovima i poduzetništvu”

Ravnatelj županijske razvojne agencije Javna ustanova RERA SD, Jozo Sarač i rektor Sveučilišta u Splitu, Šimun Anđelinović na Ekonomskom fakultetu u Splitu u srijedu su potpisali ugovor o tehničkoj suradnji te predstavili “Regionalni centar za edukacije o EU fondovima i poduzetništvu”, koji će u listopadu početi s radom.

Radi se o prvom takvom centru u ovom dijelu Hrvatske, koji je rezultat višegodišnje uspješne suradnje Rere i Sveučilišta u Splitu te implementacije projekta “E-poslovanje”, financiranog sredstvima Europske unije. Centar je smješten na dvije lokacije: Ekonomskom fakultetu i Prirodoslovno-matematičkom, a obje dvorane opremljene su najmodernijom telekonferencijskom opremom, što će omogućiti edukacije na daljinu. U dvorani na Ekonomskom fakultetu instalirano je 15 laptopa, interaktivna ploča i oprema za telekonferenciju, dok se u vijećnici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta nalazi oprema za telekonferenciju. Na Ekonomskom fakultetu provodit će se niz edukacija planiranih kroz novoodobreni EU projekt tehničke pomoći regionalnim koordinatorima u vrijednosti od milijun i pol kuna. Radi se o pripremi i provedbi projekata, javnoj nabavi, strateškom planiranju, izradi studija izvodivosti i cost-benefit analiza. Također, tu će se provoditi i edukacije za poduzetništvo – kako vezano uz EU fondove, tako i uz elektroničko poslovanje.

Nakon potpisivanja sporazuma, dodijeljene su diplome polaznicima 9. i 10. ciklusa edukacije pod nazivom “EU škola” u organizaciji Javne ustanove RERA SD. Do sada je RERA educirala ukupno 350 polaznika.
– Potpisali smo ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sa Sveučilištem u Splitu, a edukacije su namijenene studentima, javnom i privatnom sektoru. Radi se o završnici našeg projekta “E-poslovanje” u sklopu kojeg smo nabavili informatičku opremu vrijednu pedeset tisuća eura. Imamo održivost projekta – potpisali smo ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja za tehničku pomoć Javnoj ustanovi RERA u iznosu od milijun i po kuna, a koji će pratiti ovakve pripreme i provedbe projekata. Do sada smo educirali 350 visokoobrazovanih stručnjaka svih profila iz svih jedinica lokalne samouprave te drugih zainteresiranih koji pohađali edukacije. Pružili smo im osnovna znanja, kako bi oni dalje samostalno mogli prijavljivati i provoditi EU projekte. – kazao je Sarač.

– Uklapa se u strateška oredijeljenja da surađujemo s lokalnom zajednicom, ali itso tako da tijeko studiranja i kasnije omogućimo našim studentima da dodatno nauče poduzetničke vještine zbog toga suradnja s Rerom mora biti još intenzivnija. Treba promijeniti razmišljanje da se netko nakon faksa može zaposliti nego mu treba stvoriti posao, kreativno s mentorima i lokalnom zajednicom prema potrebama i svojoj kreativnosti. – smatra rektor Anđelinović, koji je zadovoljan i najavljenom boljom institucionalnom podrškom, istina tehničkog, ministra poduzetništva.
Župan je pak naglasio uspjeh u smislu novih znanja – danas su uručene 54 diplome koji su sada obučeni za apliciranje projekata prema Eu fondovima.

POSLJEDNJE DODANO: