STIGLO IZVJEŠĆE

Opasnost u zraku: Visoka koncentracija arsena na splitskim Brdima

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Godišnji izvještaj o ispitivanju kvalitete zraka s mjernih postaja Grada Splita (GK Brda i GK Neslanovac).

Rezultati  indikativnih  mjerenja ispitivanja lebdećih čestica pokazuju da su srednje vrijednosti mjerenja PM2,5 i PM10, kao i srednje vrijednosti izmjerenih koncentracija svih metala (As, Cd, Ni  i Pb) u PM10, na dvije mjerne lokacije LČ Brda 1 i LČ Brda 2, bile niže od propisanih graničnih i ciljnih vrijednosti te je zrak na navedenim mjernim postajama, s obzirom na ispitane parametre ocjenjen I. kategorije kvalitete.

Rezultati mjerenja ukupne taložne tvari (UTT) i metala (As, Cd, Ni, Pb i Tl) u UTT pokazuju da je zrak na mjernoj postaji UTT Brda 1, UTT Brda 2 i UTT Brda 3 , s obzirom na ispitani parametar – količina ukupne taložne tvari-UTT i sadržaj arsena (As)u UTT ocjenjen  II. kategorije kvalitete, odnosno onečišćen zrak, dok je prema sadržaju ostalih metala (Cd, Ni, Pb i Tl) u UTT  I. kategorije kvalitete.

Sukladno rezultatima indikativnih mjerenja i preporuci danoj u Kratkoročnom akcijskom planu, Grad Split nastaviti će mjerenja kvalitete zraka na sjevernom području grada Splita (mjerenja lebdećih čestica, metala u lebdećim česticama PM10, ukupne taložne tvari i  metala u ukupnoj taložnoj tvari) s većom vremenskom pokrivenošću, kontinuirano tijekom jedne godine kako bi se nadziralo eventualno onečišćenje zraka na tom području te će o svim provedenim aktivnostima pravovremeno informirati javnost i nadležne institucije.

Godišnji izvještaj o ispitivanju kvalitete zraka s mjernih postaja Grada Splita (GK Brda i GK Neslanovac) i Kratkoročni akcijski plan objavljeni su  na mrežnoj stranici Grad Splita i u rubrici Gradska Uprava/Upravna tijela/Upravni odjel  za urbanizam i izgradnju – POVEZANI SADRŽAJI/Dokumentacija  iz područja zaštite okoliša.

POSLJEDNJE DODANO: