RASTE MINIMALAC, UKIDA SE PRIREZ...

Od Nove godine stižu promjene koje utječu na vaše plaće: Donosimo pregled najvažnijih

U sklopu Vladine porezne reforme, od 1. siječnja 2024. mijenja se devet poreznih zakona, uključujući i one koji utječu na obračun plaće. Uz to, Vlada je Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu povećala minimalnu plaću, piše Net.hr u specijalu.

Druge važne promjene uključuju smanjenje opterećenja za najniže plaće i ukidanje prireza, a tu su i promjene koje se tiču napojnica. Ove izmjene dovest će do povećanja neto plaća radnika, najviše kod onih koji imaju niže plaće. Osim toga, od 1. siječnja mijenja se dob umirovljenja za žene. Niže donosimo pregled svih najvažnijih promjena.

Vlada je donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2024. godinu kojom se ta plaća određuje u iznosu od 840 eura bruto, a neto minimalac trebao bi biti oko 677 eura. Sadašnji iznos minimalne plaće je 700 eura bruto, tako da minimalac raste za 140 eura bruto ili 20 posto.

Porez na dohodak

Što se tiče poreza na dohodak, osnovni osobni odbitak iznosit će 560 eura, a bit će povećani i iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove te invalidnost/tjelesno oštećenje koji se izračunavaju primjenom propisanih koeficijenata. Prag za primjenu više stope poreza na dohodak iznosit će 50.400 eura, odnosno 4200 eura mjesečno.

Povećane su propisane porezne stope koje se primjenjuju pri oporezivanju konačnih dobitaka, a mijenjale su se i odredbe koje utječu na napojnice koje će se moći ostavljati i putem kartica. Neoporezivi dio napojnica je 3.360 eura godišnje, a iznad propisanog iznosa se oporezuju kao konačan drugi dohodak po stopi od 20 posto.

Doprinosi

Umanjena je mjesečna osnovica za obračun doprinosa za MIO 1. stup. Za bruto plaću do 700 eura fiksna olakšica iznosi 300 eura, a za plaće od 700,01 do 1300 eura olakšica se postupno smanjuje. Ovo smanjenje vrijedi samo za prvi mirovinski stup, a ne odnosi se na doprinos za drugi stup niti na doprinose koji se obračunavaju na plaću, kao npr. zdravstveno osiguranje.

Neoporezivi primici

Pravilnikom o porezu na dohodak čije su izmjene i dopune objavljene početkom prosinca u Narodnim novinama, a većina ih stupa na snagu početkom iduće godine, zaposlenicima će u brojnim kategorijama porasti iznosi neoporezivih primitaka koje im poslodavci mogu isplatiti. Maksimalni godišnji iznos koji će svim radnicima poslodavci moći isplatiti na ime prigodne nagrade, što primjerice uključuje božićnicu i naknadu za godišnji odmor, od 1. siječnja iduće godine porasti na 700 eura, što je 36,38 eura više od trenutnih 663,62 eura.

Nagrada za radne rezultate, što se odnosi na dodatnu plaću ili dodatke plaći, raste s 995,43 eura na 1120 eura, a novčana paušalna nagrada za troškove prehrane radnika raste do 1.200 eura. Dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu od iduće godine će biti neoporezive do iznosa od 30 eura, u odnosu na trenutnih 26,55 eura.

Od iduće godine neoporezivo će se moći isplatiti i do 560 eura potpore radniku zbog invalidnosti, za smrt u užoj obitelji i za dugotrajno bolovanje, u svakoj kategoriji. Između ostalog, raste i neoporezivi iznos otpremnine radnika prilikom odlaska u mirovinu, s trenutno maksimalnih 1327,24 eura na 1400 eura od iduće godine.

Ukida se prirez

Što se tiče lokalnih poreza, ukida se prirez porezu na dohodak, a porez na kuće za odmor će biti u rasponu od 0,60 do 5 eura po metru kvadratnom. Od nove godine općine i gradovi odlučuju o novim stopama poreza na dohodak.

Umirovljenje žena

S 1. siječnjem 2024. godine mijenja se i dob umirovljenja za žene koja će biti 63 godine i šest mjeseci, uz najmanje 15 godina staža. U prijevremenu mirovinu će ženske osobe moći otići s 58 godina i šest mjeseci, točnije s 33 godine i šest mjeseci staža.

POSLJEDNJE DODANO: