SVJEDOČANSTVO VREMENA

Nova poglavlja u Dioklecijanovim podrumima

Nakon gotovo pola stoljeća, nastavljaju se radovi u Dioklecijanovim podrumima, što označava značajan korak naprijed u očuvanju i valorizaciji kulturnog naslijeđa grada Splita. Ova nova faza istraživanja i obnove proizašla je iz dugogodišnjeg rada Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija, koji je uspješno surađivao s brojnim stručnjacima i institucijama kako bi produbio naše razumijevanje povijesti i arhitekture ovog iznimnog mjesta.

Istraživanja provedena u posljednjih petnaest godina otvorila su nevjerojatne perspektive u pogledu spomenika i struktura koje definiraju Split kao jedan od ključnih svjetskih kulturnih centara. Otkrića, poput starohrvatskih crkava ili struktura koje datiraju još iz doba Rimskog carstva, naglašavaju bogatu i slojevitu povijest ovog grada.

Posebno je impresivno otkriće dijelova Dioklecijanove kanalizacije u podrumskom dijelu hotela Central. To otkriće ne samo da pruža uvid u urbanistički razvoj antičkog Aspalatosa, nego i osvjetljava svakodnevni život građana tog vremena. Nadalje, monumentalni kompleks Šarenih bazilika, otkriven ispod ceste i nogostupa pred zgradom Županije, pruža nove uvide u arhitektonski pejzaž starog Splita.

Kontinuirana istraživanja unutar same Dioklecijanove palače otkrila su fascinantne detalje o životu u carskom dvorcu. Proučavanje promjena kroz različite povijesne periode daje nam uvid u evoluciju ovog izvanrednog kompleksa, od carskog rezidencijalnog kompleksa do kasnijih prenamjena u gospodarske i stambene svrhe.

Najznačajniji konzervatorski podvig proteklog desetljeća bila je obnova Jupitrova hrama, danas poznate katedrale Splita. Ovo monumentalno zdanje ne samo da predstavlja arhitektonski dragulj, već je i svjedok važnih povijesnih događaja. Arheološka istraživanja provedena tijekom obnove pružila su nam dublji uvid u konstrukciju i evoluciju ove sakralne građevine.

Nakon četrnaest godina pripremnih radova, nastavljaju se istraživanja i prezentacija podruma Dioklecijanove palače. Projekt uključuje brojne stručnjake i institucije te pokazuje posvećenost očuvanju ovog iznimno važnog kulturnog spomenika. Prezentacija kriptoportika duž južnog zida palače omogućit će posjetiteljima da bolje razumiju arhitektonsku složenost i funkcionalnost ovog dijela kompleksa.

Uz sve napore usmjerene prema istraživanju i obnovi, bitno je istaknuti i važnost zakonskih i institucionalnih okvira koji omogućuju adekvatnu zaštitu i očuvanje kulturnog naslijeđa. Kroz suradnju Ministarstva kulture i medija s lokalnim vlastima i javnim poduzećima, osigurava se održivost i dugoročna zaštita ovih vrijednih spomenika za buduće generacije.

Sveukupno gledano, nastavak istraživanja i radova u Dioklecijanovim podrumima predstavlja izuzetan korak prema boljem razumijevanju i valorizaciji kulturnog naslijeđa Splita te istovremeno osigurava njegovu dugoročnu očuvanost i dostupnost javnosti.

POSLJEDNJE DODANO: