Sud: Odluke o upisu u srednju školu neustavne

Ustavni sud ocijenio je da
odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojima su određeni
kriteriji za upis u srednje škole nisu bile u skladu s Ustavom jer nisu
objavljene u Narodnim novinama te nisu sadržale odredbu o stupanju na
snagu, ne ulazeći pri tome u njihov sadržaj.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zbog toga smatra da one nisu poništene te da je riječ o uputi “za budućnost”.

Ustavni sud utvrdio je da odluke o upisu u srednju školu u
školskim godinama 2012./2013. i 2013/2014. koje je donio ministar
znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović nisu bile u skladu s
Ustavom, da ne sadrže odredbu o objavi u “Narodnim novinama” te da su
objavljene jedino na mrežnim stranicama Ministarstva s neutvrđenim
datumom.

Ustavni sud u odluci od 15. travnja nalaže stoga ministru da
donese novu odluku koja će važiti od školske godine 2014/2015., a kojom
će odlučiti o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I.
razred srednje škole u skladu s načelnim stajalištima izraženima u
odluci, objavi je u “Narodnim novinama” i u njoj izrijekom odredi
njezino stupanje na snagu poslije te objave u roku koji je u skladu s
ustavnim zahtjevima.

Odluka Ustavnoga suda donesena je na temelju pojedinačnih ili
zajedničkih prijedloga više predlagatelja, među kojima je i Hrvatska
udruga poslodavaca, a njihovi su se prigovori uglavnom odnosili na
minimalni bodovni prag te sustav dodatnoga bodovanja pri upisu u srednje
škole.

Reagirajući na tu odluku, MZOS u današnjem priopćenju ističe da
ona “predstavlja isključivo uputu Ministarstvu vezano za ‘budućnost’,
kako sud sam navodi u svojoj Odluci”. Riječ je, ističe Ministarstvo, o
preporukama koje Sud naziva “načelnim stajalištima”, a koje se odnose na
propisivanje kriterija u idućoj školskoj godini te nalaže da Odluka
bude objavljena u “Narodnim novinama”.

“Ističemo kako su sve odluke o elementima i kriterijima za izbor
kandidata za upis u I. razred srednje škole u posljednjih 20 godina
bile donesene na isti način, odnosno bez objave u Narodnim novinama, a u
skladu s odredbama zakona koji su regulirali područje srednjeg
obrazovanja. Jednako tako, iste su uvijek bile objavljene krajem mjeseca
travnja za upis u narednu školsku godinu”, kaže Ministarstvo.

MZOS podsjeća da se sukladno važećem Zakonu o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka mora donijeti svake
godine, ističući da se “upravo nastojeći Odluku sadržajno uskladiti s
ustavnopravnim zahtjevima, u postupku njezine izrade, Ministarstvo
konzultiralo s ustavnopravnim stručnjacima i Uredom pravobraniteljice za
djecu”.

U tom će kontekstu, dodaje MZOS, i Odluka Ustavnog suda
pridonijeti kvaliteti odluke o elementima i kriterijima za izbor
kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini
2014./2015.

“Tendencija je Ministarstva kroz novi zakon stvoriti zakonske
pretpostavke za donošenje dokumenta trajnijeg karaktera, kako bi
elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje
škole vrijedili više od jedne godine. Sa sadržajem Odluke o elementima i
kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u
školskoj godini 2014./2015. javnost će biti upoznata do kraja travnja”,
stoji u priopćenju MZOS-a.

Ustavni sud u odluci ističe kako je očito da je Odluka MZOS-a o
upisu u srednje škole u školskoj godini 2013/14. “pravno neegzistentna”,
odnosno da formalnopravno nije stupila na snagu pa se ne može smatrati
ni “propisom” o kojem bi Ustavni sud bio nadležan odlučivati, ali je
isto tako očito da je u stvarnom životu proizvela značajne faktične i
pravne posljedice kao da je objavljena u “Narodnim novinama” i kao da je
stupila na snagu, ističe Sud.

Ustavni sud u odluci utvrđuje neustavnom administrativnu prakse
neobjavljivanja propisa u “Narodnim novinama” te se, kako navodi Sud,
“okreće budućnosti”, odnosno, želi “spriječiti ponavljanje takve
neustavne administrativne prakse kad je riječ o odluci na temelju koje
će se ubuduće provoditi upis učenika u srednje škole”.

Zato je Ustavni sud “naložio ministru da donese novu odluku koja
će biti na snazi od nove školske godine (i ne samo za tu jednu školsku
godinu s obzirom na zahtjeve predvidljivosti, izvjesnosti i pravne
sigurnosti), a kojom će odlučiti o elementima i kriterijima za izbor
kandidata za upis u I. razred srednje škole, objavi je u ‘Narodnim
novinama’ i u njoj izrijekom odredi njezino stupanje na snagu poslije te
objave”.

Premda Sud ovom prilikom nije ispitivao materijalnopravnu
ustavnost i zakonitost odluka o upisu u srednje škole, Ustavni sud je, s
obzirom na to da je riječ o djeci kao posebno ranjivoj društvenoj
skupini zaštićenoj Ustavom, na kraju odluke podsjetio i na osnovna
ustavna načela koja se moraju poštovati pri izradi nove odluke o
elementima i kriterijima za upis u I. razred srednje škole, a po kojima
je srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje svakomu dostupno pod
jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović izjavio je
danas u Bjelovaru da odluke Ustavnog suda nisu tu da se komentiraju,
nego da se poštuju.

“Zamolio bih sve medije da budu korektni i
da javnost izvješćuju istinito jer Ustavni sud nije ukinuo ni poništio
nijednu odluku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Ustavni sud
jasno kaže da odluke o elementima i kriterijima upisa u srednje škole
nisu drugi propis pa se Ustavni sud nije ovlašten izjašnjavati o
njihovoj ustavnosti ili zakonitosti tih odluka. Ustavni sud je samo dao
preporuku na koji način u budućnosti donositi odluke”, rekao je
Jovanović.

Dodao je da su se odluke donosile na isti način u zadnjih
dvadeset godina, u skladu sa Zakonom o osnovnom o srednjem obrazovanju,
četiri mjeseca prije početka školske godine.

“S ponosom mogu kazati da je moje ministarstvo prvo odlučilo
odluke slati na javnu raspravu kako bismo čuli što javnost misli o
njima. S obzirom na izuzetnu podijeljenost javnosti oko nekih elementa
kriterija upisa u srednje škole, ove godine smo se konzultirali i s
Uredom za pravobraniteljstvo djece i stručnjake za ustavno pravo. Ovo
mišljenje Ustavnog suda nam dolazi kao još jedan doprinos javnoj
raspravi temeljem koje ćemo u skladu sa zakonom do kraja travnja
donijeti odluku za iduću godinu”, istaknuo je.

Na pitanje novinara zašto odluka nije objavljena u “Narodnim
novinama”, odgovorio je kako u proteklih dvadeset godina takva odluka u
njima nije 

POSLJEDNJE DODANO: