ZANIMLJIVI PROJEKTI I RADIONICE

Mala škola ekoinženjerstva u Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split kao obrazovna ustanova koja u svojim obrazovnim programima stavlja naglasak na održivost, provodi projekt izvannastavnih aktivnosti za učenike pod nazivom “Mala škola ekoinženjerstva”.

Ekoinženjerstvo je interdisciplinarna grana inženejrstva koja se navi zaštitom ljudi od utjecaja faktora štetnih za okoliš, zaštitom okoliša od potenicjalno štetnih utjecaja različitih čovjekovih aktivnosti te unaprjeđenjem kvalitete okoliša zbog zdravlja ljudi. Ekoinženjerstvo povezuje odnos prema različitim izvorima prirodnih resursa, njihovom očuvanju, te racionalnom iskorištavanju, sa gospodarenjem otpadom i tehnikama zaštite okoliša usljed negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Sama zaštita okoliša složen je proces koji uzima u obzir međuzavisne odnose čovjek – gospodarstvo – okoliš.

Stoga je cilj projekta “Mala škola ekoinženjerstva” kod učenika kao ciljanih korisnika potaknuti razumijevanje i promišljanje o složenim procesima zaštite okoliša, identificiranje, interpretiranje i vrednovanje problema u okolišu, usvajanje važnosti racionalnog gospodarenja prirodnim resursima te demnostrirati i primjeniti pozitivne prakse gospodarenja otpadom u svakodnevnom životu.

Navedeno se ostvaruje provedbom niza predavanja i radionica na temu gospodarenja prirodnim resurisma, gospodarenjea otpadom i tehnologijama zaštite okoliša.

Učenici kroz radionice stječu uvid u praktične tehnike kao što su uzorkovanje i analiza tla, uzorkovanje i analiza vode te dizajniranje sustava za obradu biootpada.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kroz “Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.”.

POSLJEDNJE DODANO: