Marjan: Skulpture Efre Avile postavljene nelegalno

Nakon dvije godine od postavljanja interaktivnih skulptura u Park šumi Marjan otkrilo se da su tri skulpture autora Efre Avile postavljene nelegalno, te da ne postoji uopće dokumentacija o njihovoj umjetničkoj vrijednosti. Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanjem Park šumom Marjan nakon otkrića te spoznaje dalo je nalog nadležnima u Javnoj ustanovi da riješi taj problem i upoznaju autora s tim. O tome su dopisom upoznali i Službu za kulturu, znanost i staru gradsku jezgru.

Postavljena su pitanja na sjednici Upravnog vijeća, između ostalog o dokumentaciji, financijskom trošku Javne ustanove u izradi i postavljanju skulptura, te kako je moguće, prema procjenama, utrošiti oko 70  tisuća kuna za nelegalno postavljanje skulptura, dok se za sitne popravke urbane opreme nije imalo novca. Pitali su i kako je moguće unutar zaštićenog područja park šume i kulturnom dobru postaviti skulpture bez procedure i suglasnosti svih potrebnih tijela. Sa sadržajem dopisa, v.d. ravnatelj Javne ustanove Robert Koharević upoznao je i autora.

– Objasnio sam Evri da je potrebno pokrenuti proceduru za legaliziranje skulptura, te da će nakon toga biti i umjetnička valorizacija djela – kazao je Koharević.

Međutim, očito je negdje nastao nesporazum. Naime, Avila, rođeni Bolivijac s hrvatskim državljanstvom, proziva predsjednika Upravnog vijeća Srđana Marinića za netrpeljivost prema rasnoj osnovi.

Marinić odbacuje te navode, te kaže kako je cijela priča počela s tim da drvene skulpture treba osvježiti, te da su otkrili da nema dokumentacije. Postoji jedino autorsko-pravni ugovor.

– Objašnjavao sam, strpljivo i detaljno gospodinu Avili, proceduru postavljanja skulpture u javni prostor grada i ishođenje odobrenja za postavljanje bilo koje skulpture u javni gradski prostor, pa tako i njegovih, a što je u ovom slučaju propušteno napraviti – kazao je Marinić.

Dodao je da su prozivke za nacionalnu netrpeljivost već kao moguće najavljene na jednom od sastanaka Upravnog vijeća. Tada je v.d. ravnatelja Koharević upoznao članove Upravnog vijeća s činjenicom da je bio izložen istim lažnim optužbama Avile, u trenucima neslaganja mišljenja. 

Avila pak tvrdi da je on uložio vlastita sredstva, da mu prije dvije godine nitko nije govorio o proceduri, nego su ga pozvali kao umjetnika da ih napravi. Nakon svega, Avila je poslao “pomirljiviji” mail Mariniću u kojem spominje mogućnost nesporazuma. Međutim, još uvijek su ostala otvorena pitanja o propustima u poštivanju procedure od strane bivšeg ravnatelja Mate Kosovića, danas na mjestu savjetnika u Javnoj ustanovi.

POSLJEDNJE DODANO: