Ukinuta presuda: Novo suđenje za privatizaciju Konstruktora

Županijski sud u Rijeci ukinuo je
nepravomoćnu osuđujuću presudu za privatizaciju Konstruktora, i to zbog bitnih
povreda odredaba kaznenog postupka, odnosno, nepostojanja razloga o odlučnim
činjenicama.

Direktora Konstruktora Željka Žderića te
članove Nadzornog odbora Josipa Kuzmanića, Berislava Bašića i Ivicu Mladinea,
Općinski sud u Splitu proglasio je krivima u lipnju 2012. godine. Sutkinja
Ivana Bilušić
osudila je Žderića na pola godine zatvora, dok je ostalima izrekla
uvjetne kazne.

 Županijski sud u Rijeci presudu je srušio
jer u obrazloženju nije navedeno što su sve optuženici trebali napraviti u
postupku privatizacije, odnosno, kakve su im točno zakonske mogućnosti
preostale nakon što Agencija za restrukturiranje i razvoj nije postupila po
odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

 Drugostupanjski sud naložio je Općinskom
sudu da u ponovljenom postupku otkloni postupovne povrede te navede razloge na
osnovu kojih utvrđuje da okrivljenici nisu poduzeli sve radnje da dovrše
pretvorbu društvenog kapitala u GP Konstruktoru. Raspravit će se i objektivna
mogućnost pretvorbe GP Konstruktora s obzirom na negativnu vrijednost
društvenog kapitala društva. Ako bude trebalo, provest će se dopuna
vještačenja. 

POSLJEDNJE DODANO: