Mostar: Jedno je Sveučilište!

”Jedno je
Sveučilište”, slogan je s kojim Sveučilište u Mostaru ove
godine promovira svoja postignuća i rezultate a
u svrhu predstavljanja javnosti. 

U okviru smotri
koji su namijenjeni prije svega budućim studentima, Sveučilište u Mostaru naglašava činjenica
da je to jedino javno Sveučilište u BiH
na hrvatskom jeziku.

Danas ovo priznato Sveučilište u Europi broji 16.000
studenata, 10 fakulteta, likovna akademija,
više instituta, centara i dr. Ima potpisanu međunarodnu suradnju s brojnim priznatim sveučilištima u Europi i
svijetu što rezultira mobilnosti
studenata i profesora.

S obzirom na ta i druga postignuća i mogućnosti danas se s pravom može
Sveučilište u Mostaru izabrati kao mjesto gdje se stječu znanja i
vještine i gradi karijera. To između
ostalog jamči 1000 nastavnika i suradnika i moderni programi Sveučilišta.

Smotra Sveučilišta održat će se 10. travnja
(četvrtak) u 11 sati na Građevinskom
fakultetu.

POSLJEDNJE DODANO: