Istraživanje: Napušeni studenti postižu bolje rezultate

Obično se za učenike i studente koji puše

marihuanu govori kao o problematičnim inidividuama

koje ne čeka svijetla budućnost. Ipak, jedna od

najvećih studija vezanih za upotrebu te supstance

među tinejdžerima otkrila je kako su pušači

kanabisa ti koji postižu bolje ocjene nego oni

koji puše samo duhan, piše Srednja.hr.

Ljudi koji puše marihuanu postižu bolje ocjene

nego oni koji se “truju” samo duhanom. Tinejdžeri

koji puše duhan, tvrde istraživači, također su

skloniji kriminalnim radnjama, piše Mail Online.

Pušači cigareta skloniji devijantnom ponašanju

Dok se za marihuanu oduvijek govorilo kako je riječ o drogi koja potiče ovisnosti o teškim

supstancama, posljednja velika studija otkrila je

da ona zapravo pomaže u ostvarivanju boljeg

akademskog uspjeha. Kanadski istraživači su,

naime, otkrili kako pušači kanabisa dostižu bolje

ocjene od njihovih kolega koji puše cigarete.

Znanstvenici sa Sveučilišta Toronto pregledali su

trendove u korištenju duhana i marihuane od 1981.

do 2011. godine. – U prošlosti se kanabis

povezivao s problematičnim ponašanjima, no taj se

trend dosta smanjio. Mladi koji konzumiraju duhan

su zapravo ti koji su skloniji imati slabiji

akademski performans i uključiti se u socijalno

devijantno ponašanje, poput vandalizma, krađa ili

napada, rekao je dr. Michael Chaiton.

Inteligentniji učenici skloniji kanabisu

Istraživači u studiji analizirali su anketne

odgovore čak 38.331 studenta, a otkrili su kako je

marihuana sve češće korištena među ljudima

posljednjih godina, odnosno da je njena upotreba

dosta normalizirana.

Kao rezultat, tvrde znanstvenici, tinejdžeri je

često gledaju kao sigurniju varijantu od samog

duhana. Vjeruju kako su inteligentniji učenici

skloniji pušiti marihuanu, budući da je stigma

danas manja nego prije. Istraživači su također

objavili i kako je pušenje cigareta postalo novi

signal socijalne devijacije u toj starosnoj

skupini.

Istraživanje je također otkrilo kako 92 posto

konzumenata cigareta puši marihuanu, dok 25 posto

pušača marihuane također puši i cigarete. 

POSLJEDNJE DODANO: