POGLED S TERENA

Iskustva ribara i trgovaca s cijenama ribe u Hrvatskoj

Cijena ribe i hrane općenito u Hrvatskoj predstavlja kompleksan problem koji je rezultat različitih čimbenika. Cijena ribe visoka je i na Veliki petak, kao što je to bilo i uoči božićnih blagdana. Uskrsna obiteljska košarica skuplja je 21% u odnosu na prošlu godinu u isto vrijeme. U tom kontekstu Petar Baranović, iskusni ribar, za HRT ističe da su vremenski uvjeti jedan od ključnih faktora koji utječu na ponudu ribe. Jačanje juga često rezultira lošim vremenskim uvjetima na moru, što otežava ribarenje i smanjuje dostupnost ribe na tržištu. To je posebno izraženo u Hrvatskoj, gdje ribarstvo igra važnu ulogu u gospodarstvu, ali se suočava s izazovima poput nedostatka opreme ili infrastrukture za rad u nepovoljnim uvjetima.

Osim toga, globalni trendovi potražnje i ponude također utječu na cijene ribe. Povećana potražnja za određenim vrstama ribe može rezultirati rastom cijena, posebno ako je ponuda ograničena, kao što je trenutno slučaj s manjom ponudom ribe na tržištu. Stoga nije iznenađujuće što su cijene ribe ostale visoke čak i tijekom blagdana poput Velikog petka ili Božića, kada je potražnja tradicionalno veća.

Dodatno, lokalna preferencija za domaće proizvode doprinosi cijenama hrane u Hrvatskoj. Marijan Starešinić ističe važnost poticanja domaće proizvodnje hrane, što dovodi do preferiranja domaćih proizvoda čak i ako su oni skuplji od uvoznih. Ovo je posebno važno u sektorima poput turizma, gdje se traži visoka kvaliteta i autentični doživljaj, što često uključuje i lokalnu hranu i ribu.

Međutim, unatoč izazovima s kojima se suočava ribarstvo i poljoprivreda u Hrvatskoj, postoje i pozitivni pomaci. Neki ribari, poput Baranovića, uspijevaju održati relativno niske cijene ribe, čime čine svoje proizvode dostupnijima potrošačima. Također, postoji sve veća svijest o potrebi podrške malim poduzetnicima i lokalnoj proizvodnji, što bi moglo doprinijeti dugoročnoj održivosti sektora hrane i ribarstva u Hrvatskoj.

U cjelini, rješavanje problema visokih cijena ribe zahtijeva holistički pristup koji uključuje ulaganje u infrastrukturu ribarstva, poticanje domaće proizvodnje hrane, podršku malim poduzetnicima te promicanje svijesti o važnosti očuvanja ribljih resursa i održivog korištenja mora.

POSLJEDNJE DODANO: