Konačnu odluku o Dinamu donijet će MZOS

Nakon rješenja gradskog kontrolnog ureda sportske inspekcije o obustavi postupka protiv Dinama priopćenjem se na zamolbu Hine oglasilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

“Ukoliko stranka u postupku podnese žalbu na rješenje Gradskog kontrolnog ureda kojim se obustavlja inspekcijski postupak u Građanskom nogometnom klubu Dinamo, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će kao drugostupanjsko tijelo donijeti konačnu odluku”, stoji u priopćenju Ureda za odnose s javnošću MZOS.

MZOS je u ožujku drugostupanjskim rješenjem donio odluku da se u Dinamu mora ponovo provesti nadzor gradskog ureda u Dinamu, a nakon ponovno provedenog nadzora Gradski kontrolni ured sportske inspekcije utvrdio je da Dinamo posluje transparentno i po zakonu, ali će konačni pravorijek o tom pitanju ipak donijeti nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

POSLJEDNJE DODANO: