6. LIPNJA NA POLJUDU

Hajduk uputio poziv na glavnu skupštinu: Mijenja se službeni naziv kluba

Hajduk je uputio službeni poziv dioničarima kluba za sudjelovanje na glavnoj skupštini društva koja će se održati 6. lipnja u kinodvorani na stadionu Poljud. Podsjetimo, Hajduk djeluje kao sportsko dioničko društvo od 2009. godine, kada je završeno preoblikovanje kluba iz udruge građana. Najveći vlasnički udio u klubu ima Grad Split, koji je vlasnik 65.9% dionica, a drugi najveći udio ima Udruga Naš Hajduka, koja u vlasništvu drži 30.6% dionica.

Na glavnoj skupštini mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe koje su vlasnici barem jedne dionice kluba. Uz službeni poziv, prezentiran je dnevni red skupštine, pa će tako biti prezentirano izvješće Uprave društva o stanju i poslovanju kluba u 2023. godini i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za 2023. godinu.

Na skupštini će biti prezentirano nedavno objavljeno financijsko izvješće društva za 2023. godinu koju je Hajduk završio s gubitkom od 11.8 milijuna eura uz objašnjenje da rekordni transfer Luke Vuškovića u Tottenham (11 milijuna eura) iz tehničkih razloga nije knjižen u prethodnoj godini, nego će se to obaviti u 2025. godini, kada Vušković napuni 18 godina i službeno postane igrač londonskog kluba.

Stoga će na skupštini biti donesena i formalna odluka o tome da će se gubitak prethodne godine pokriti iz budućih prihoda, što je uobičajeni računovodstveni postupak. Osim izvješća o prethodnoj godini, na skupštini će nova uprava kluba prezentirati stanje u tekućoj godini uz projekciju financija do kraja 2024. godine, a komentar na stanje društva u ovoj godini će dati i Nadzorni odbor.

Zanimljiva je stavka dnevnog reda navedena kao “donošenje odluke o izmjeni naziva društva”. Ne radi se ni o čemu dramatičnom, nego Hajduk mora uskladiti službeni naziv kluba sa Zakonom o sportu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Naime, službeni naziv kluba je “Hrvatski nogometni klub Hajduk Split, športsko dioničko društvo za športske djelatnosti”, a novi Zakon o sportu je napustio uporabu riječi “šport” i koristi isključivo “sport”. Iz tog razloga se mora donijeti formalna odluka o promjeni naziva kluba u “Hrvatski nogometni klub Hajduk Split, sportsko dioničko društvo za sportske djelatnosti”. Prema Statutu kluba, odluka o promjeni naziva se može donijeti samo većinom od preko 95% dioničara društva.

Osim toga, mijenja se Statut kluba kako bi u njega bile uvedene “zapreke za obavljanje dužnosti u klubu” u skladu s člancima 111. i 112. Zakona o sportu. Konkretno to znači da u Hajduku dužnost ne može obavljati “osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom” uz ostala ograničenja navedena u članku 112. Zakona o sportu.

POSLJEDNJE DODANO: