Most: Prije donošenja odluke o povećanju cijena vrtića, tražimo rebalans proračuna

U četvrtak, na sjednici Gradskog vijeća raspravljat će se o prijedlogu poskupljenja cijena vrtića za čak 25%. Kao jedan od razloga za povećanje cijene između ostalog spominje se najavljeno dodatno povećanje cijene energenata, a s obzirom da je Vlada najavila rekategorizaciju potrošnje električne energije, točnije dječjim vrtićima će se osigurati jeftinija električna energija u visini univerzalne usluge za kućanstvo – navedeni razlog više ne stoji.

Kao bitan argument ova gradska vlast spominje i činjenicu da za razliku od susjednih gradova Split nije mijenjao cijenu. Moramo istaknuti da smo jako iznenađeni s tom usporedbom, jer na ekonomsku cijenu vrtića bitno utječe broj vrtićke i jasličke djece, broj skupina, a upravo i Proračun grada Splita dopušta veći udio subvencije za razliku od znatno manjih gradova, sa puno manjim prihodima.

Kad se već spominje održivost dosadašnjeg standarda, veće cijene i sl. zar ne bi bilo logično da nam se navedena analiza da na uvid? Javnost treba znati točne brojke na temelju kojih je odlučeno da će ići veća cijena vrtića, a ne da jedina tablica bude ona starim/novim iznosima koje plaćaju roditelji te usporedba s drugim gradovima koji imaju znatno manje prihode od Splita, manje upisane djece, skupina, kao i manji prirez.

Ako nova gradska vlast konstantno priča o transparentnosti, neka to pokaže primjerom, neka navede točnu ekonomsku cijenu vrtića, kao i kretanje troškova koji utječu na istu u ovoj 2022. godini, a ne da donose odluke bez da pokažu analizu na temelju koje su došli do istoga.

Ovim putem tražimo od Gradonačelnika, da navedenu Odluku povuče s dnevnog reda i pozivamo sve gradske vijećnike da nas podrže, jer prije izglasavanja Odluke želimo imati podatke o:

– Ekonomskoj cijeni vrtića;

– Detaljnoj analizi povećanja eventualne cijene za 25%;

– Rebalansu Proračuna za 2022. godinu i mogućnosti pokrivanja razlike drugim proračunskim sredstvima;

– Uštedama s objedinjavanjem javne nabave hrane, potrošnog i higijenskog materijala, s obzirom da je u odgovoru na vijećničko pitanje koje je postavila Ivana Ljulj Cvitanić navedeno da se radi na pripremi objedinjenog postupka za sve četiri ustanove predškolskog odgoja te da se očekuje postizanje ušteda i smanjenja rashoda proračunskih korisnika za te predmete nabave.

Iz realizacije Plana rashoda za 2021. godinu vidljivo je po pitanju predškolskog odgoja u ustanovama Grada da je od planiranog izvršeno 98%, točnije 3 mil kn manje je utrošeno, npr. kad je riječ o režijskim troškovima,  300.000 manje je utrošeno od planiranih troškova.

Neosporno je da su troškovi rasli, no isto tako ne vjerujemo da je ekonomska cijena rasla 25%, kao i da ne postoji mogućnost da se u Proračunu pokrije razlika drugim stavkama, stoga smatramo da trebamo zajedničkim naporom iznaći mogućnost bez da se udari na kućne budžete.

POSLJEDNJE DODANO: