Hrvatska u 2012. zabilježila najveći pad prometa robe u pomorskim lukama u EU

Hrvatska je u 2012. zabilježila najveći pad prometa robe u pomorskim lukama među 28 zemalja Europske unije koja je u cjelini također zabilježila blagi pad, pokazuju podaci europskog statističkog ureda. Hrvatska je tako u 2012. zabilježila pad prometa robe u pomorskim lukama za 13,2 posto, na 19,0 milijuna tona. U 2011. promet robe u hrvatskim pomorskim lukama smanjio se 10,1 posto. Najveći je skok u 2012. zabilježila Grčka, za 13,1 posto, na 153 milijuna tona.

Najveći je promet robe u pomorskim lukama među zemljama EU-a u 2012. zabilježila Nizozemska, s pretovarenih 543,2 milijuna tona.

Ukupno je u 2012. u pomorskim lukama 28 zemalja Europske unije, uključujući Hrvatsku, pretovareno 3,7 milijardi tona robe, što je jedan posto manje nego u godini ranije.

Od 2002. do 2007. robni je promet u pomorskim lukama EU-a bio gotovo stabilan i u 2008. kretao se oko 3,9 milijardi tona. Potom je 2009. potonuo 12 posto, što se vremenski poklopilo s početkom financijske krize. Postupni oporavak počeo je 2010. navode u Eurostatu.

Rotterdam je pak u 2012. bio daleko najprometnija luka Europske unije s pretovarenih 395,6 milijuna tona tereta.

Na drugom je mjestu Antwerp s pretovarenih 165 milijuna tona, na trećem Hamburg sa 114 milijuna tona, na četvrtom Marseille s 82 milijuna a na četom Algerciras sa 75 milijuna tona.

Putnički je promet u pomorskim lukama EU28 u 2012. također smanjen, za 3,5 posto, uz zabilježenih 398,1 milijuna putnika. Isti je postotni pad zabilježen i u 2011.
Najveći je pad putničkog prometa u pomorskim lukama u 2012. u apsolutnom izrazu zabilježila Grčka, gdje se broj putnika smanjio za šest milijuna, odnosno 7,3 posto u odnosu na 2011., navode u Eurostatu.

Najveći postotni pad broja putnika zabilježio je Portugal, za 16,5 posto (ako se izuzmu putnici s kruzera), a najveći rast, za 5,1 posto, Estonija, uz zabilježenih 12,46 milijuna putnika.

U Hrvatskoj je broj putnika u pomorskim lukama u 2012. smanjen za blagih 0,9 posto, na 26,71 milijuna.

Najveći je broj putnika u pomorskim lukama među zemljama EU-a u 2012. zabilježila Italija, čak 76,74 milijuna.

Najveća je putnička luka u EU u 2012. bio britanski Dover, s 12 milijuna zabilježenih putnika. Slijede grčka Paloukia Salaminas i Perama s po 11 milijuna putnika, navode u Eurostatu.

POSLJEDNJE DODANO: