Sve više beba rađa se u jedinoj ženskoj kaznionici u Hrvatskoj

Jedina ženska kaznionica u Hrvatskoj je ona u Požegi u
kojoj, po podacima ministarstva, od godine do godine raste broj rođene djece,
Naime, tijekom 2021. godine u zatvoru su rođene tri bebe, u 2022. godini iza
rešetaka rodilo se pet beba, a do sredine ožujka 2023. godine u požeškoj kaznionici
rođena je jedna beba, piše Danas.hr.

No, što onda? I kako stvari funkcioniraju prije samog
poroda? Sve smo provjerili s Ministarstvom pravosuđa i uprave.

Trudnici i majci s djetetom koja je rodila za vrijeme
izdržavanja kazne zatvora osigurava se cjelovita zdravstvena zaštita u vezi s trudnoćom,
porodom i majčinstvom,
kažu pa prelaze na specifičnosti prije samog poroda
trudnice.

Ona se naime šest tjedana prije poroda smješta u odjel
za rodilje i majke s djetetom, a na prijedlog liječnika i prije, nakon poroda u
općoj županijskoj bolnici, majka s djetetom se smješta u odjel za majke s
djetetom. Tu u pravilu ostaje do navršene treće godine života djeteta.

Dijete uz majku ostaje na zahtjev majke zatvorenice,
ako je to prema procjeni nadležnog zavoda za socijalni rad u najboljem interesu
djeteta do navršene treće godine života, a nakon toga u slučaju ako majka
nastavlja izdržavati kaznu, zavod za socijalni rad poduzima potrebne mjere iz
svoje nadležnosti,
kazali su iz Ministarstva.

O tome koliko je ta situacija stresna za to dijete
Danas.hr
provjerio je s dječjim psihijatrom iz Slavonskog Broda, Jugoslav
Gojković.

Postoji situacija da beba od prve godine života
provodi u ratnim okolnostima, ili u migrantskim, ili u zatvoru. Najvažnija je
relacija dijade između majke i djeteta, ako je ona dobro razvijena, ako je
majka dostatno brižna onda ne mora biti toliko bitno. Ovisi o tome zašto je
majka u zatvoru, je li majka depresivna, događa li se da je majka nervozna i
napeta što utječe na njihovu povezanost, onda to može imati veći utjecaj na
bebu. Beba vidi okruženje preko lica i osjećaja majke i ta dijada, taj odnos je
bitan,
ističe Gojković.

Gojković je dodao kako u životu djeteta treba
postojati i otac.

Figura tate za koju se beba veže jer otac je most
koji odvaja dijete od majke i tako, ako je majka u zatvoru i ako je beba uz
nju, pitanje je koliko sudjeluje tata. Pitanje je okolnosti koliko su dopuštena
viđanja,
kazao je Gojković.

Također iz Ministarstva pravosuđa i uprave kazali su za
Danas.hr kako opremu za dijete, odgovarajuću skrb i zdravstvenu zaštitu djeteta
osigurava kaznionica.

POSLJEDNJE DODANO: