Pametno za Split i Dalmaciju o zagađenju zraka na Brdima

Od
kraja ožujka poznati su rezultati mjerenja kvalitete zraka na mjernim postajama
na Brdima koji pokazuju višestruko prekoračenja propisanih graničnih
vrijednosti za arsen i nikal pa je začuđujuće da odgovorni niti u Gradu Splitu,
niti u Županiji nisu zatražili tumačenje utjecaja istih na zdravlje
stanovništva od strane NZJZ SDŽ koji je ova prekoračenja i izmjerio. 

Dakle već
mjesec dana građani samo znaju da je zrak loš, ni riječi o tome da li i koliko
taj loš zrak utječe na njihovo zdravlje. Nedopustivo je da nitko od nadležnih
za javno zdravlje nije uputio ni  riječi
javnosti o tome kakav je rizik zagađenja i postoji li mogućnost da vlastitim
postupanjem građani smanje rizike za zdravlje ako oni postoje.
istaknula je
 Kristina Vidan predsjednica Pametno
za Split i Dalmaciju i županijska vijećnica.

Prije 10 dana uputila sam mail odgovornima u Županiji, Gradu
Splitu i NZJZ s pozivom na žurno postupanje kako bi se utvrdili dosezi i izvor
ovog onečišćenja te kako bi javnost bila informirana o utjecaju iste na
zdravlje građana. Također sam predložila zajednički dogovor s NZJZ-om SDŽ kako
bi se se mjerenja kvalitete zraka proširila na šire područje grada Splita,
Solina i Kaštela. Osim gospodina Periša koji me telefonski informirao o onome
što je poduzeto do sad od strane njegova odjela nitko mi nije odgovorio. Stoga
ne čudi da ćemo danas imati već treći prosvjed građana na Brdima kojima pružamo
punu podršku u borbi za čisti okoliš koji je između ostalog i ustavno pravo
svih nas z
aključila je Kristina Vidan.

POSLJEDNJE DODANO: