VIŠE OD 15.000 LJUDI

Dobra vijest za veliki broj građana; nekima će na račune sjesti 150 eura

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavilo je da će u ponedjeljak, 17. lipnja, početi isplata nacionalne naknade za starije osobe za svibanj svim korisnika otvorenih računa u polovnim bankama.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 15.773 korisnika (79,40 % žena i 20,60 % muškaraca), za što je osigurano 2.347.515 eura iz Državnog proračuna.

Od siječnja, nacionalna naknada iznosi 150 eura. Pravo na taj iznos ostvaruju sve osobe starije od 65 godina s prebivalištem u RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva.

Uvjeti za stjecanje prava su slijedeći:

da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

da njegov prihod i/ili prihod članova njegova kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (300 eura)

da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi

da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada nakon prvog dana od obustave isplate mirovine iz obaveznog mirovinskog osiguranja.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može se podnijeti bilo kada, i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

POSLJEDNJE DODANO: