Lijepa priča s Hvara: Djeca iz svih otočkih mjesta u more će baciti 16 tisuća bio kugli

Temelj projekta “Bio kugle – projekt za budućnost hvarskog podmorja” želja da otok Hvar ulaže u očuvanje vlastitog okoliša i staništa, ali da u ostvarenju tih projekata obuhvaća sve hvarske općine. Priroda u svojoj naravi ne poznaje naše granice te su ekološka onečišćenja problem cijele naše zajednice.
 
Vođeni tom mišlju udruga Moj Škoj odlučila je svoj projekt sprovesti u svim općinama otoka Hvara te samom realizacijom obuhvatiti što veći broj mladih generacija kako bi uz školu naučili koliko je važno da se svi mi pojedinci mislimo o svom okolišu. 
 
Projekt se sastoji od pet aktivnosti koje uključuju: 1. analizu sedimenta lokacija koje će biti tretirane bio kuglama (grad Hvar, Stari Grad i Jelsa); 2. Izradu em-1 glinenih kugli u suradnji sa školama i vrtićima; 3. Sušenje em-1 glinenih kugli; 4. Upotrebu em-1 glinenih kugli (grad Hvar, Stari Grad, Vrboska, Jelsa i Sućuraj); 5. Analizu sedimenta tretirane lokacije bio kuglama (grad Hvar, Stari Grad i Jelsa).
 
U realizaciji projekta izrade kugli sudjelovale su sve osnovne i srednje škole otoka Hvara te vrtići. Preko 700 djece sudjelovalo je u akciji izrade 16000 kugli namijenjenih za hvarske vale. 
 
Od 25.do 30. listopada kugle će se bacati u more u Sućurju, Jelsi, Vrboskoj, Starom Gradu, Hvaru, Sv. Nedjelji, Ivan Dolcu i Zavali. 
 
Službeno su u ovom projektu partneri udruga Moj Škoj i Općine Sućuraj, Jelsa, Stari Grad i Hvar, komunalno društvo Stari Grad, TZ Jelsa i Emtehri d.o.o. Rijeka kao dobavljač materijala za izradu.
 
U suradnji sa institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu prikupljene podatke analize sedimenta uobličit će se u u znanstveni rad na temu djelovanja samih kugli u vidu onečišćenja mora. 
 
Moj Škoj je mlada udruga koja se bavi održivim razvojem zajednice te u svom djelovanju obuhvaća cijeli otok Hvar. Udrugu su osnovale prijateljice Lorena Jakas, Marija Batoš, Bianka Jakas i Helen Barić u želji da svojim projektima direktno djeluju na životn u otočkoj sredini.

POSLJEDNJE DODANO: