Šest EU projekata Grada Splita prijavljeno za sufinanciranje u iznosu od 3,6 milijuna eura

Razvojna agencija Split – RaST podnijela je šest projektnih
prijava za sufinanciranje EU projekata Grada Splita na „Javni poziv za
sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u
2023. godini“ objavljen od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije. Za šest EU projekata kojima je nositelj Grada
Split zatraženo je sufinanciranje u ukupnom iznosu od 3.638.407,33 EUR, što predstavlja maksimalan iznos sredstava sufinanciranja koja se mogu dobiti sukladno pravilima Poziva.

Tako su za Grad Split prijavljena oba projekta kojima se rekonstruira i oprema centralna zgrada Tehnološkog parka Split („Razvoj
zone Dračevac – Tehnološki park Split – Dračevac“ i „Izgradnja i
opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split“) za koje je
zatraženo sufinanciranje u maksimalnom mogućem iznosu od 1,3 milijuna
eura, te ostala četiri projekta – Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita (ITS), projekt SuSTainable te sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta Pujanke i Kopilica, a za koje je zatraženo maksimalno dopuštenih 50% sufinanciranja vlastitog učešća, sukladno pravilima Poziva.

Sredstva iz Programa dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja
prihvatljivih troškova koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu
dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi EU
projekta, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja
dvostrukog financiranja. Udio sredstava Programa sufinanciranja učešća
Korisnika u provedbi EU projekata određuje se u visini do maksimalno 50%
od vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan
osigurati iz vlastitih izvora, ali ne više od 1,3 milijuna EUR po
projektnoj prijavi.

POSLJEDNJE DODANO: