Vlada prihvatila Nacionalni program reformi

Usvojene dokumente Hrvatska je do kraja travnja dužna poslati Europskoj komisiji na temelju kojih će
Komisija izraditi prijedlog preporuka za Hrvatsku, koje potom usvaja i
Vijeće EU-a.

Nacionalni program reformi definira stanje i planove provedbe
ključnih strukturnih politika države, a Plan konvergencije određuje
ključne karakteristike okvira makroekonomske i fiskalne politike.

Te su aktivnosti dio procesa obveznog izvještavanja i
usklađivanja ekonomskih politika država članica EU-a sa zajednički
definiranim ciljevima i odredbama Unije. Njihovo nepoštivanje rezultira
sankcijama koje uključuju i “zamrzavanje” sredstava EU za državu
članicu.

Nacionalni program reformi donosi popis reformskih mjera kao
odgovor na zaključke Vijeća za ekonomska i financijska pitanja EU-a koje
je Hrvatsku upozorilo na rigidno tržište rada, sustav socijalne zaštite
koji obeshrabruje sudjelovanje na tržištu rada, loše poslovno
okruženje, visoki deficit i dug opće države, nisku učinkovitost
pravosuđa i korupciju u javnom sektoru.

Vlada, kaže potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i
fondova EU-a Branko Grčić, u Nacionalnom programu reformi na to
odgovara reformskim mjerama koje poduzima i planira poduzimati u četiri
ključna područja – javnim financijama, financijskom sektoru, tržištu
rada i konkurentnosti.

Što se tiče javnih financija, Grčić ističe kako je Vlada zacrtala
potpun i jasan put fiskalne konsolidacije u sljedeće tri godine, koji
je podrobno opisan u Programu konvergencije.

Kod financijskog sektora, ključna su pitanja dostupnosti
kapitala, jer to u ovom trenutku opterećuje gospodarstvo možda u
najvećoj mjeri, kaže Grčić. Spominje pritom povećane rizike, smanjenu
aktivnost bankarskog sektora i potrebu da se dođe do novih financijskih
instrumenata kako bi se podijelio rizik između državnih potpornih
institucija i financijskog sektora.

Na tržištu rada očekuje se donošenje novog Zakona o radu koji bi
trebao bitno poboljšati poziciju Hrvatske u smislu ravnoteže između
fleksibilnosti tržišta rada i sigurnosti radnika.

Grčić je najavio i proaktivne mjere zapošljavanja, posebno mladih.

U području konkurentnosti planira se daljnje ukidanje
investicijskih barijera kako bi se eliminirali uzroci nepovjerenja,
vezanog posebice uz korupciju.

Očitovanje Europske komisije o kvaliteti predloženih mjera kao i preporuke EK-a očekuju se u lipnju.

Premijer Zoran Milanović ocijenio je da ulaskom u EU, “na očaj
demagoga i populista”, instrumenti, politike i programi postaju puno
transparentniji te da ono što je danas usvojeno obvezuje i zatvara
prostor “svim demagozima i varalicama u politici, a naročito u
opoziciji, da pričaju i obećavaju što im pada na pamet”.

U političkom smislu, to je smrtna presuda populistima i prevarantima i to će oni s vremenom shvatiti, rekao je premijer Zoran Milanović.

POSLJEDNJE DODANO: