Sinj i Otok od HEP-a traže otpis potraživanja za „Vodovod i odvodnju Cetinske krajine d.o.o“

Većinski suvlasnici tvrtke „Vodovod i odvodnja
Cetinske krajine d.o.o“ ( suvlasnički udio 59%) Grad Sinj(47%) i Općina Otok
(12%) poslali su HEP-u  Zahtjev s
koordinacije osnivača i suvlasnika tvrtka „Vodovod i odvodnja Cetinske krajine
d.o.o“ od 04. travnja 2023. za otpis potraživanja HEP-u na ime nastalog duga
zbog enormnog poskupljenja el. energije od 
776.459,41 euro (5.850.233,45 kn) odnosno 500 posto u 2022. godini

Na koordinaciji gradonačelnika i načelnika Cetinskoga
kraja, suvlasnika tvrtke „Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o “  koja je održana 04. travnja 2023. godine u
Uredu Gradonačelnika Grada Sinja predloženo je 
da HEP otpiše dugovanje  za
električnu energiju, a da ostala povećanja cijena materijalnih troškova
nastalih u toj tvrtki idu na teret lokalnih samouprava, a ne iz džepova građana
sukladno Stajalištu vijeća za vodne usluge.

Gradonačelnik Miro Bulj nazočnima gradonačelnicima i
načelnicima dostavio je prijedlog dopisa HEP-u kojeg je prihvatio načelnik
Općine Otok Dušan Đula, a u kojem se, između ostalog, poziva i na Stajalište
vijeća za vodne usluge o donošenju 
Odluka o cijeni vodnih usluga i odluka o naknadi za razvoj u 2023, a
uravnotežujući potrebu za financijskom stabilnošću vodnih usluga i potrebu za
održanjem socijalne priuštivosti cijene vode te zamolio za otpis duga nastalog
do donošenja Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije,
odnosno do 01. listopada 2022. godine.

Gradonačelnik Bulj je mišljenja kako je inflacija
ionako dovela do lošijih uvjeta života građana 
i da nije primjereno građanima povećavati cijenu vode zbog kretanja na
tržištu nego kako bi se dugovi koji su nastali prvenstveno zbog povećanja
cijene električne energije od 500 posto trebali otpisati kako bi tvrtka mogla
normalno funkcionirati uzimajući u obzir i činjenicu kako sinjski vodvod
isporučuje vodu splitskom i omiškom zaleđu gdje je utrošak električne energije
za vodu veći od trećine ukupnog iznosa koji imaju potrošači s područja cijele
Cetinske krajine.

Predstavnici ostalih suvlasnika Trilja, Hrvaca i Dicma
predložili su obročnu otplatu nastalih dugovanja prema HEP-u zbog povećanja
cijene električne energije uz povećanje cijene usluga građanima.

POSLJEDNJE DODANO: