Me, myself & I

Zadranin Antonio Milanović, završio je dva fakulteta unatoč poteškoćama koje su ga snašla i obilježile mu život. Bez obzira na sve on hrabro korača naprijed