Article

http://www.dalmacijanews.hr/files/58ad7b12b47398626e8b4573/80
Foto: Miroslav Lelas

GRADSKO VIJEĆE Vijećnici jednoglasni: Sanaciju Karepovca treba realizirati

Tijek sjednice možete pročitati na našem portalu

16:31 -
Sjednica je završena u 16, 20 sati.

Vijećnici su jednoglasno usvojili da se sanaciju Karepovca treba realizirati sukladno Potvrdi glavnog projekta od 24. travnja 2015., da se sklopi dodatak osnovnog ugovora između Fonda i Grada kojim će se utvrditi iznos sredstava Fonda u sufinanciranju troškova prve faze sanacije, u vezi realizacije potrebnih postrojenja za interventnu mjeru smanjenja količine komunalnog otpada, osim za područje Karepovca, predlaže se s Fondom zaključiti dodatak osnovnog ugovora kojim bi se definirale radnje, obveze i rokovi za provedbu daljnjih faza sanacije što uključuje i terminsko usklađivanje projekta sanacije Karepovca s izgradnjom RCGO Lećevica, a nakon toga, ovisno o cjelokupnom razvoju situacije i stanju projekta izgradnje Lećevice, novim dodatkom ugovoru definirati konačne radnje, obveze , rokove i način financiranja preostalih faza sanacije i zatvaranja Karepovca.

Gradonačelnik i stručne službe su se obvezale da će pokrenuti postupak ishođenja zabrane odlaganja otpada iz drugih gradova i općina na Karepovcu, odnosno raskidanje postojećih ugovora uz mogućnost sklapanja novih ugovora s onima koji do početka sanacije Karepovca, a najkasnije do 30. lipnja 2017., počnu dovoziti sortirani otpad.


15:37 -
Više se spominju da nećemo imati problem s građevinskom dozvolom, nego da će se ići normalno po programu, a po pitanju toga da se koriste reketi i ucjene sada se šuti. Što se sada dogodilo da se to više ne mora? U sanaciju se mora ići hitno i o svemu se mora izvještavati javnost. Karepovac se mora sanirati i zatvoriti, a sve se mora usmjeriti prema Lećevici. Pustite Lećevicu da ide u svom smjeru. Dogodit će se da nećemo uspjeti sanirati Karepovac kako smo zamislili. Trasirajte slobodno, uvijek treba provjeravati, ali ako Lećevica ima svu potrebnu dokumentaciju, a ima, pustite je da ide po planu – rekao je Srđan Gjurković koji je govorio gotovo deset minuta.Za repliku su se javili Daša Dragnić i Gojko Čepo.

- Kolega Gjurković je toliko dugo govorio da sam zaboravila na što sam htjela replicirati, ali sjetit ću se – komentirala je Dragnić.
- Ja ga nisam ni slušao, pa nisam ni zaboravio – ubacio se Goran Sučić (SDP).

Gojko Čepo pitao je ponovno što su visoke vode u kršu.

- Visoke vode su nakon razdoblja velikog broja kiša i nakon toga se provodi trasiranje – pojasnio je Šćulac.

Ante Zoričić na kraju je pitao što ako zadnje trasiranje pokaže da je rezultat negativan i što je alternativa.

 - O tome je sada teško govoriti. O tome ćemo raspravljati u trenutku kada i ako se to dogodi i na temelju toga će se donijeti dodatne mjere zaštite – odgovorio mu je Šćulac.

- Sve ste mi rekli kada ste mi odgovorili da ćemo o tome razmišljati kada se dogodi – komentirao je Zoričić.

- Jedina markica u planu je Lećevica i nemate se pravo poigravati sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Što ako se pokaže i da je Lećevica u trećoj zoni, opet je moguća gradnja. Lećevica se blokira. sada je to jasno. Split vam neće biti Lećevica. Nećete ovdje utirati ni sortirnicu ni kompostanu, a sad možete ići – zaključila je Ljubica Vrdoljak.

14:30 - Sjednica je nastavljena u 14,30 sati. Za raspravu se javila Daša Dragnić.

- Nadala sam se da ćemo danas saznati koji su problemi, a po ovim prezentacijama ispada da nema problema. Ako Grad donese odluku da krenemo u sanaciju po ovo projektu, hoće li Fond to sufinancirati u omjeru po ugovoru? Zar Ministarstvo ne vjeruje stručnjacima koji su već dva puta radili trasiranje i zar ne vjeruje Hrvatskim vodama? Da se razumijemo, podržavam da se provjere stvari. Znači li da će netko nakon trećeg trasiranja zaključiti da treba četvrto i peto? Ima li Grad problem s Fondom i ima li Ministarstvo problema s Lećevicom? – pitala je Dragnić, a Andrea Čilić je rekla da je na samom početku rečeno da je ugovor između Fonda i Grada iz 2005. godine važeći i da Fond neće kočiti sanaciju Karepovca.

- Do sada je Fond dao 11 milijuna kuna za otkup zemljišta i projektiranje, a raspoloživo je ostalo 47 milijuna. Centar u Lećevici u idejnom rješenju ima sortirnicu za miješani komunalni otpad koji čini 50 posto kapaciteta Grada Splita. Iz njega će se još dodatno izdvojiti neke komponente. Ostalo će biti inertni otpad koji se odlaže. Za tih 50 posto bilo bi dobro da Grad imat sortirnicu na svom području - odgovorila je Čilić.


14:04
: -Siguran sam samo da niti jedno trasiranje nije napravljeno besplatno. Nema sumnje da će se uvijek javljati firme koje će ta trasiranja napraviti i da će uvijek u svojim izvješćima ostaviti mogućnost da bi se još nekim trasiranjem dobiti točniji podaci. Odgovorite mi, što je to režim visokih voda u kršu? Pojasnite mi i mogućnost 100 postotnog financiranja bez učešća Grada – pitao je Čepo.

-Interventna mjera se odnosi na prvu fazu sanacije Karepovca. Prije mjesec dana smo sanirali odlagalište kod Karlovca gdje smo retroaktivno prijavili projekt na financiranje i od 16 milijuna povukli smo 10 milijuna.  EU ne podržava sto postotno financiranje – odgovorila je Andrea Čilić.

-Šalio sam se s ovim 100 posto. Prisjetio sam se Škorića kada je kritizirao Vladu Zorana Milanovića, pa je rekao da bi odgovorna Vlada to financiranje riješila u stopostotnom iznosu. Eto, sada vidimo kako to rješava vaša odgovorna vlada – dodao je Čepo.

-Iako se ne slažem sa stavovima nekih predstavnika ministarstva, ja se na njih ne ljutim. Vi ste meni ovlašteni predstavnici ministarstva – ubacio se Ćurković.

-Fond ima obavezu privlačenja sredstava iz EU fondova, a ne Grad. Oni su potpisali ugovor po kojem su pristali sufinancirati sanaciju Karepovca i tu nama priča staje. Ako nam odbiju sufinancirati prvu fazu, mi ćemo ih tužiti – rekao je Baldasar.

Tomislav Šuta referirao se na izjave pomoćnika ministra.

-Situacija je vrlo apsurdna. Sva trasiranja koja su izvršena na području Splitsko-dalmatinske županije su objedinjena i napravljen je Elaborat o zonama zaštite. Taj postupak je trajao od 2010. do 2014. i objedinjena su sva mikrozoniranja. Centar u Lećevici je definiran u četvrtoj zoni. To je službeni dokument i po njemu se mora postupati. Obrazloženja da se zbog trasiranja treba odgoditi projekt su netočna i nije definirano što su visoke vode u kršu – rekao je Šuta nakon čega su vijećnici otišli na pauzu.


13:42 - Damir Čosić Roda predložio da se na ljudima koji žive u legalnim objektima oko Karepovca osigura određeni iznos kao odšteta. Tražio da se taj njegov prijedlog stavi u zaključke današnje sjednice, ali mu je Baldasar pojasnio kako to nije moguće jer Split nema proračun. Marijana Puljak osvrnula se na sredstva koja su bila namijenjena za sanaciju Karepovca, a u mandatu Željka Keruma su utrošena u Zapadnu obalu.

- Činjenica je da je bivši gradonačelnik ispred svog hotela napravio okretište za autobuse. Ja tu obalu ne mogu nazvati Zapadnom obalom – kazala je Puljak, a gradonačelnik Ivo Baldasar odgovorio joj je da Zapadnu obalu zaista ne može nazvati okretištem za autobuse jer je, bez obzira na njegov odnos s Krumom, njemu prekrasna.

Nenad Šćulac je rekao da mu je žao što je ispalo da ministar zaustavlja Lećevicu i da Ministarstvo radi nekih svojih hirova ne dopušta nastavak tog projekta.

Marijana Puljak pitala hoće li se nakon još jednog trasiranja dobiti potrebne dozvole, a Šćulac joj je odgovorio da su se ta trasiranja radila u vrijeme niskih voda, a sada će ga napraviti u vrijeme visokih voda.

Škorić je pitao kojim je pravilnikom propisano da se trasiranje mora odraditi u vrijeme visokih voda.

- Jesu li i ostali centri u Hrvatskoj prošli ista testiranja? Lećevica je u četvrtoj zoni, a ima odlagališta koja su i u trećoj zoni.
Kažete da treba dosta uvjeta ispuniti po pitanju Lećevice, pa koliko još?! Otkrili ste svoje ciljeve, a to je stopiranje Lećevice – rekao je Škorić.

- Nitko nije rekao da se u Lećevici neće ništa raditi, ali želimo ispitati sve kako ne bi došlo do štetnog utjecaja – odgovorio mu je pomoćnik ministra. 


12:49  
- Neka se svatko bori sa svojim smećem. Problem je u nedostatku tržišta za otpad. Ne može nam se nametati sustav odvajanja, a nakon toga ga nemate gdje plasirati. Potrebno je jačati svijest građana o važnosti odvojenog prikupljanja, ali to mora biti paralelan proces. U postojeći projekt ne može ići nikakva intervencija koja bi zacrtani smjer dovela u pitanje. Sanacija i otvaranje Lećevice je jedina mogućnost - rekao je Petar Škorić.

- Sa Škorićem se ne slažem samo u jedom detalju. Rekli ste da bi ova situacija u koju nas je dovelo Ministarstvo prolongiralo projekt za godinu dana. To je preoptimistično. Po mojoj procjeni taj projekt ne bi se mogao realizirati prije 2020. – rekao je Čepo.

- Krivo ste shvatili, nisam spominjao da će to trajati godinu dana, nego da nam je neprihvatljivo da se skreće sa zacrtanog smjera – odgovorio je Škorić.

- Dosta mi je više predizbornih govora! Karepovac je trebalo odavno zatvoriti. Sada je 2017. godina, a ugovor je potpisan 2005. i kasnimo barem deset godina. Nije provedena niti jedna studija koja pokazuje koliko je ugroženo zdravlje svih građana Splita zbog Karepovca, a to ne bi trebalo biti problem – rekao je između ostalog Benzon (HSLS).


12:30 - Milan Blaževski
je u ime Kluba vijećnika SDP-a rekao da je bio uvjeren da će prezentacije olakšati raspravu, ali da se pokazalo da imamo dva koncepta.

- I nakon 15 godina se vraćamo na početak. Ovu priču u ovom sastavu smo trebali raditi prije 10 godina. Trebali smo imati zajedničku sjednicu mi i Županija – rekao je Blaževski i dodao da treba prihvatiti zaključke koji su pred vijećnicima uz nadopunu raskidanja ugovora s gradovima i općinama što je tražila Građanska inicijativa.

- Marišćina je jedan Regionalni centar za gospodarenje otpadom, znam da je daleko, ali postoji. Nitko nam ne može nametnuti da prihvaćamo otpad iz drugih gradova i općina, a tu je i cijena koju naplaćuje Čistoća i možemo formirati takvu cijenu da je neće moći platiti. Naš problem je 54 posto od 130 tisuća tona godišnje – rekao je Čepo.

- Sve im je jeftinije od vožnje u Varaždin. Neka im ostavimo smeće tri ili četiri dana, pa ćemo vidjeti što sve Split trpi. Postoji okolišna dozvola koja je produžena na pet godina – ispravila ga je Ljubica Vrdoljak.

- Radi se o nečemu što je u centru našeg grada. Smeće proizvodimo svi, a ono se deponira u našem gradu. To je sanitarni i zdravstveni problem – rekao je Blaževski

Gradonačelnik je ponovio kako su raskinuli ugovore s gradovima i općinama, ali da im je sud naložio da im ponovno omoguće odlaganje na Karepovcu, a napomenuo je i da mnogi od njih ne plaćaju ni eko rentu ni dodatak za sanaciju Karepovca.
Petar Škorić je u ime Kluba vijećnika HDZ-a rekao da mu je nevjerojatno da se o splitskom smeću raspravlja u Šibeniku i to bez predstavnika Splita. Rekao je da postoji projekt kojeg se treba držati jer bi sve drugo, drži, dovelo do toga da karepovac i dalje ostane aktivno odlagalište. 


12:00 - 
Moj odgovor je da je Miličić ostavio nekoliko prijedloga, ali teško izvedivih. Problem je što dok ste vi bili gradonačelnik, a vi ste bili gradonačelnik ne Kerum, je taj što niste ništa realizirali. Mi smo taj projekt vratili u život, a od vas smo dobili dio ideja koje je moguće realizirati ali u danjoj budućnosti i uz ogromna ulaganja. Mi smo uspjeli riješiti imovinsko-pravne odnose, imamo novac i možemo početi sanaciju bez obzira na odluke Ministarstva ili Fonda. Revitalizirali smo projekt iz 2005. jer je to jedino realno, sve drugo je bilo nerealno. Ugovor o trajnom odlaganju je potpisan 2012. godine do otvaranje Lećevice, pokušali smo to zaustaviti sudskom intervencijom i dobili smo zabranu zabrane i mi sada možemo jedno tako da tužimo svaki grad i svaku općinu. Rješenje je Lećevica, ako Fond neće dati novac, imamo svoj novac, svoj projekt i možemo sve to sami napraviti – uključio se Baldasar.

- Imovinsko-pravne odnose rješava isti tim koji ih je rješavao i u našem mandatu. Sada se poklopilo da je to gotovo. Zašto niste krenuli u proces sanacije, je li problem novac ili dozvole? – pitao je Šundov.

- Jedno, drugo i treće. Da bi nešto pokrenuli morate imati i novac i riješene imovinsko-pravne odnose i dozvole – odgovorio mu je Baldasar.

- Moj odgovor je da je Miličić ostavio nekoliko prijedloga, ali teško izvedivih. Problem je što dok ste vi bili gradonačelnik, a vi ste bili gradonačelnik ne Kerum, je taj što niste ništa realizirali. Mi smo taj projekt vratili u život, a od vas smo dobili dio ideja koje je moguće realizirati ali u danjoj budućnosti i uz ogromna ulaganja. Mi smo uspjeli riješiti imovinsko-pravne odnose, imamo novac i možemo početi sanaciju bez obzira na odluke Ministarstva ili Fonda. Revitalizirali smo projekt iz 2005. jer je to jedino realno, sve drugo je bilo nerealno. Ugovor o trajnom odlaganju je potpisan 2012. godine do otvaranje Lećevice, pokušali smo to zaustaviti sudskom intervencijom i dobili smo zabranu zabrane i mi sada možemo jedno tako da tužimo svaki grad i svaku općinu. Rješenje je Lećevica, ako Fond neće dati novac, imamo svoj novac, svoj projekt i možemo sve to sami napraviti – uključio se Baldasar.

- Imovinsko-pravne odnose rješava isti tim koji ih je rješavao i u našem mandatu. Sada se poklopilo da je to gotovo. Zašto niste krenuli u proces sanacije, je li problem novac ili dozvole? – pitao je Šundov.

- Jedno, drugo i treće. Da bi nešto pokrenuli morate imati i novac i riješene imovinsko-pravne odnose i dozvole – odgovorio mu je Baldasar.

11:30 -
Započela je rasprava, a prvi na redu je Jure Šundov (HGS) koji je podsjetio kako su se u vrijeme mandata Željka Keruma, kada je on bio dogradonačelnik, promijenila tri premijera i četiri ministra zaštite okoliša.

- Ako idemo na ovaj novi model potrošit ćemo 23 milijuna eura, stavit ćemo flaster na čir koji samo što nije puknuo i čekat ćemo 15 ili 20 godina da skinemo taj flaster i istisnemo taj čir – slikovito je opisao Šundov i nastavio: „Nije grad u mogućnosti niti je ovlašten sam aplicirati na EU fondove kada to radi agencija koju je država za to oformila. Suludo je da potrošimo 23 milijuna eura, a da se od svega ostaje stanica koja prepumpava crne otpadne vode u Stupe.“

- Imamo Eko agenciju koja ima kapacitete, koja ima ljude koji mogu napraviti projekte, koji mogu pratiti cijeli projekt i ne treba nam tim jer mi taj tim imamo! Podržavamo sve ovo što Inicijativa navodi u ovom letku  - dodao je Šundov.

- Ne slažem se po pitanju otplinjavanja. U ovom trenutku svi štetni plinovi odlaze u atmosferi, a vjerujem da ćemo shvatiti potencijal da se tu naprave plinski generatori i da se koriste za proizvodnju električne energije. Jakša Miličić je tada rekao da se ide u potpunu sanaciju Karepovca, gdje odvesti smeće  koje bi se prekopalo s Karepovca i koliko je to uopće opasno – rekao je Gojko Čepo (SDP).

- Karepovac je nekada bio odlagalište otpada, a zadnjih 20, 25 godina on je odlagalište komunalnog otpada. Lećevica je u prostornom planu jedina planirana lokacija, druga ne postoji i nema se gdje to izmještati, niti Lećevica može biti na Karepovcu – rekla je Ljubica Vrdoljak.

- Rad gospodina Miličića je nula! Utrošena su dva mandata, i sav taj napor rezultirao je nulom. I sad ta ista osoba želi dati svoj obol. Mi smo podvukIi crtu. Imamo situaciju koja nam omogućava kakvu takvu sanaciju, mi više nemamo vremena. Jedino možemo krenuti u realizaciju projekta – rekao je Tomislav Prljević (HDZ).

- Ja nikada neću biti za kakvu-takvu sanaciju, dobro ste to rekli. Neka vam prezentiraju što je Miličić napravio, a druga stvar je što nismo imali s kim o tome razgovarati. Neka kažu, može li Grad to sam napraviti ili je potrebna sinergija svih – odgovorio je Šundov.

11:15 - 
Gradonačelnik Ivo Baldasar naglasio je kako je na vijećnicima danas da donesu političku odluku, a Veljan Radojković, potpredsjednik Županijske skupštine, prisjetio se rasprave o Karepovcu prije 20 godina, kada je i krenula priča s Lećevicom.

- Od tada je prošlo šest gradonačelnika, tri župana, različite političke opcije, a sve te boje objedinjava smeće. Došli smo u situaciju da u Gradu Splitu unatoč svim prostornim planovima imamo ekološku bombu. Vrijeme prolazi a rješenja nema. Još smo 2008.godine odlučili da je to krajnji čas da se Karepovac sanira. Ova županijska vlast se maksimalno trudi, ali se ništa ne događa. Boli me što je sastanak o Karepovcu zadnji put održan u Šibeniku, a tu nije bilo Grada Splita. Nikad ovaj problem nismo konfrontirali da smo bili u neslaganju. Molim vas u ime građana - napravite sve da Karepovac bude što prije riješen i da Lećevica konačno postane mjesto gdje smo prije 15 godina vidjeli budućnost - poručio je Radojković vijećnicima.

Tomislav Šuta, direktor Regionalnog centra čistog okoliša, rekao je kako bi u Lećevicu trebao dolaziti miješani otpad gdje bi se izdvajale frakcije koje su pogodne za daljnju obradu. 

- Potrebno je zatvoriti 15 odlagališta u Splitsko-dalmatinskoj županiji, među njima i Karepovac. Osvrnuo bi se i na odlagalište Mojanka koja direktno utječe na podzemne vode i izvor Jadra, a istraživanja pokazuju da je izvor Jadra ugroženiji od izvora Cetine - kazao je Šuta te dodao kako bi izgradnjom Lećevice imali 70 posto primarne selekcije, a prema direktivama EU trebali bi ostvariti 50 posto.

- Projekt sanacije Karepovca je u završnoj fazi, 16. studenog prošle godine je sedam tijela koja su sudjelovala u cijelom procesu dali su pozitivno mišljenje na elaborat, ali su 21. studenog to mišljenje povukli, a krajem siječnja ove godine ministar je donio odluku da se provede još jedno trasiranje u vrijeme velikih voda. Županija je to prihvatila i nakon toga možemo ići u raspisivanje natječaja, a potom gradnja može početi – zaključio je Šuta.

- Uzročno posljedična veza između Karepovca i Lećevice je evidentna. Ne može se zatvoriti Karepovac dok se ne otvori Lećevica, a ni Karepovac ne može postati Lećevica. Sve smo aktivnosti obavili i bili bi u završnoj fazi odabira izvođača da je bilo moguće komunicirati s ministarstvom. Zadnji sastanak koji je održan bez gradonačelnika je bio takav da su mene pitali što ću poduzeti s Karepovcem. To je neprihvatljivo, zainteresiran sam što će biti s Karepovcem, ali on nije u mojoj nadležnosti. Kako se sada vode aktivnosti teško da će se u razumnom roku uspjeti nešto napraviti. Karepovac se mora sanirati, neprimjereno je da u srcu aglomeracije stoji divlji deponij – rekao je dožupan Šošić.

Na kraju je Igor Ljubić u ime Građanske inicijative „Karepovac – drugo lice Splita“ vijećnicima pojasnio s kojim se problemima svakodnevno suočavaju zbog toga što žive oko odlagališta. Ponovili su svoje zahtjeve.

- Nađite način da raskinete ugovore, pokrenite hitnu sanaciju Karepovca da možemo početi disati. Ovi problemi su iznad politike, ovo su životni problemi i molim vas da ih tako sagledate. Mi smo ovdje došli iz potrebe. Nikog ne krivimo zbog ovoga što se događa. Naša vizija je potpuno saniran i ozelenjeni Karepovac kako bi se stvorili uvjeti za izgradnju rekreativnog centra i da Karepovac od sramote postane ponos. Vjerujem da ćete danas donijeti odluku koja će biti prvu korak ka sanaciji Karepovca – rekao je Ljubić.

Time su završila izlaganja i počela je rasprava, a prvi na redu je Jure Šundov (HGS) koji je podsjetio kako su se u vrijeme mandata Željka Keruma, kada je on bio dogradonačelnik, promijenila tri premijera i četiri ministra zaštite okoliša.

10:30 - 
Za repliku se javilo sedam vijećnika. Srđan Gjurković (HNS) poručio je predstavnicima Fonda i Ministarstva da se sprdaju sa Splitom.

- Vi se nećete miješati, ali ćete nam zato nametati. Namečete jednu privatnu tvrtku. Da je ovo ozbiljno o čemu vi pričate, dali bi nam rokove. Ovo košta 140 milijuna kuna, a vrijednost zemljišta u Lećevici koju treba otkupiti je 15 milijuna – rekao je Gjurković.

- Ne radi se o nametanju, ali moramo biti svjesni da ćemo morati plaćati penale ako ne provedemo određene mjere jer smo to potpisali s Europskom unijom – odgovorio je Šćulac.

- Moja pitanja su jasna. Gdje plasirati otpad koji prikupimo? Da bi se uspostavio cjelovit sustav upravljanja otpadom morate imati plasman. Bio otpad u Splitu se neće odvajati dok se taj otpad ne bude mogao negdje plasirati. To je skupo i glupo! Glupi nismo, a tako skup projekt ne možemo raditi na takav način. Mi smo ilegalno regionalno odlagalište – rekla je Vrdoljak.

- Problem je svehrvatski, nisu ni drugdje brojke nešto drugačije. Odlagališta ne zatvaramo mi. Imamo obvezu do kraja 2018. godine zatvoriti sva neusklađena odlagališta. Ako ne počnemo odvajati onda nećemo imati ni što plasirati. Sustav raste, naš je zadatak taj sustav uspostaviti. Kada se u cijeloj Hrvatskoj počne odvajati u većoj mjeri tada će i taj sustav zaživjeti – odgovorio je Šćulac te naglasio kako nikada nije bila namjera da Karepovac postane mala Lećevica te da je jedini problem kako premostiti prijelazno razdoblje dok se ne Lećevica ne otvori.


10:00
-  Nećemo vas mi izričito tjerati morate kompostanu ili sortirnicu, ali Split mora odrediti svoje lokacije. Koliko znam, Grad plastiku vozi u Jolly u Šibenik, ali pitanje je da li on ima kapacitet za cijelo područje Splita, da li Grad shvaća da privatna tvrtka uvijek može postavljati svoje uvjete i da je to rizik? Mi kažemo da Grad može imati svoju sortirnicu, a ona ne mora biti na Karepovcu. Trenutno Grad Split odvaja samo 0,04% otpada i to se uglavnom odnosi na glomazni otpad. Grad mora uskladiti svoj plan s Planom gospodarenja otpadom Hrvatske, treba ozbiljno organizirati sustav za gospodarenje otpadom i izgraditi objekte za gospodarenje otpada. Split najbolje poznaje svoje područje, Grad i Županija se moraju organizirati i naći način kako riješiti cjelovit sustav gospodarenja otpadom – rekla je između ostalog Aleksandra Čilić.

Replicirala joj je Ljubica Vrdoljak (HDZ)

- Apsolutno podržavam projekt koji ste prezentirali, a posebno da se Karepovac zatvara i napušta lokacija jer je to odluka svih Gradskih vijeća u kontinuitetu. Ako je sve ovo ovako kako ste nam prezentirali ne vidim razlog zašto smo se uopće danas našli, ali brine me ovo drugo. Čistoća ne vozi otpad u Šibenik, nego Jolly ima u Splitu sortirnicu gdje se ručno prebire otpad. Dok Hrvatska ne bude imala tržište otpada ne možete forsirati jedinice lokalne uprave i samouprave da pojačano izdvajaju. Bilježi se trend povećanog izdvajanja i nastavit ćemo i dalje sa snažnom kampanjom za odvojeno prikupljanje otpada. Meni ne smeta što je Jolly privatna tvrtka, meni je važno da taj otpad ne završi na Karepovcu – rekla je Vrdoljak.
Čilić je odgovorila da bi se Split trebao aktivnije pozabaviti gospodarenjem otpadom i napomenula kako se Grad nije javljao na pozive Fonda za sufinanciranje reciklažnih dvorišta. Pomoćnik ministra Dobrovića, Nenad Šćulac, vijećnicima prezentira Plan gospodarenja otpadom koji je donesen u siječnju 2017.

9:15 - Sjednica splitskog gradskog vijeća počela je u 9,15 sati. Iako je najavio dolazak Ante Čikotić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, nije došao u Split. Na samom početku, predsjednik Vijeća Boris Ćurković kritizirao je Baldasara jer je u nedjelju, kada su maškare preuzimale vlast u Splitu, Gradsko vijeće usporedio s karnevalom.

- Dvije stvari želim reći. Prije nekoliko dana gradonačelnik je rekao da su sjednice Gradskog vijeća cirkus. Neugodno sam iznenađen time. Može nam se svašta zamjeriti, ali nije uredu da nas se u javnosti naziva maškarama. Gradonačelnik treba birati riječi kada govori o Gradskom vijeću. Druga stvar je o ovoj našoj današnjoj temi. Žao mi je da nismo mogli pripremiti pjesmu koju su djeca pjevala "Lijepa naša Hrvatska" da nam ukaže smjer – rekao je Ćurković.

- Predsjedniku Gradskog vijeća moram reći da je Karneval i da maškare vladaju gradom – odgovorio mu je gradonačelnik.
- Već odavno! Što niste doveli ono dvoje supružnika na sjednicu – dobacili su vijećnici.

Nakon toga Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za energetsku učinkovitost u Ministarstvu zaštite okoliša, prezentira vijećnicima kakva je situacija oko Karepovca. Rekla je da neće propasti projekt ako ne ide natječaj te da Grad može otvoriti gradilište do 24. travnja i da je to dovoljno da ne propadnu dozvole.

 
hr Thu Feb 23 2017 07:10:26 GMT+0100 (CET) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska
http://www.dalmacijanews.hr/files/5f0464b2daf72dc82a8b466a/80

Epidemiolozi u Zagrebu javili dobru vijest o praćenju kontakata oboljelih

Oboljele i kontakte koje imaju u vlastitoj skrbi, doznaje se, upisuju u digitalnu platformu.
Nakon što je ministar zdravstva Vili Beroš prije nekoliko dana izrazio nezadovoljstvo angažmanom liječnika obiteljske medicine u nadzoru oboljelih od koronavirusa i njihovih kontakata, čini se da su se stvari počele mijenjati, piše Index.

Kako večeras doznaje Index, epidemiolozi iz gradskog zavoda primijetili su znatno aktivnije sudjelovanje liječnika obiteljske medicine, koji su počeli bolje nadzirati ne samo bolesne nego i kontakte, i to sve prijavljivati u sustav. 

Oboljele i kontakte koje imaju u vlastitoj skrbi, doznaje se, upisuju u digitalnu platformu. Epidemiolozi koji zovu kontakte te mladi pomagači koje epidemiolozi nadziru provjeravaju je li osoba koju kontaktiraju već upisana u platformu, a danas su primijetili kako je puno veći broj oboljelih već upisan nego što je bio slučaj ranije. 

Kada epidemiolozi nazovu kontakte, doznaju da su liječnici obiteljske medicine upisali i njihove kontakte koji su u istoj ambulanti, što značajno olakšava posao epidemiolozima, doznali smo večeras, a sve bi trebalo pridonijeti tome da se epidemiolozi mogu bolje fokusirati na oboljele i na pacijente iz zdravstvenog sustava i iz socijalne skrbi, javlja Index.
hr Thu Oct 29 2020 21:57:00 GMT+0100 (CET) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska
http://www.dalmacijanews.hr/files/5e284bdb29111ca80b8b45ca/80
Foto: Pixabay

Iz Grada poručili: 'Radno mjesto evidentičara uplata roditelja postoji od 1991. godine'

Jednostavnom pretragom Službenih glasnika lako je pronaći čak dva Zaključka gradonačelnika Ive Baldasara (SDP) gdje daje suglasnost za zapošljavanje upravo na ovo isto radno mjesto u ovom istom vrtiću, poručili su.
Javnost je uzburkala informacija o radnom mjestu EVIDENTIČARA UPLATA RODITELJA u splitskim vrtićima. O svemu su se oglasili iz Grada, a što su poručili pročitajte u nastavku:

- Radno mjesto u Dječjem vrtiću Marjan - evidentičar uplata roditelja koje se popunjava radi odlaska djelatnice u mirovinu – izazvao je proteklih dana veliki interes javnosti. Činjenica je kako je to radno mjesto definirano Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Marjan kao i sva ostala radna mjesta u sistematizaciji te kako datira od 1991. kad su se od jedinstvene jedinice „Tatjana Martinić“ izdvojile četiri zasebne jedinice i to: Dječji vrtić Marjan, Dječji vrtić Grigor Vitez, Dječji vrtić Cvit Mediterana i Dječji vrtić Radost.

Može li se danas, 2020. godine zvati drukčije, sigurno da može i u prijedlogu novog Kolektivnog ugovora za koji je nakon 14 godina progovore pokrenula upravo ova Gradska uprava, ide se upravo u smjeru da se sva radna mjesta u računovodstvu iste razine i stručne spreme nazivaju računovodstveno-financijski radnici koji će uz sve dosadašnje poslove obavljati i nove poslove vezane za preustroj financijske računovodstvene službe i novih zahtjeva implementiranih programa. Da su se neke bivše uprave potrudile pregovarati sa svim sindikatima ranije, da nisu odgađali takve odluke i zakidali radnička prava, danas vrtićke ustanove ne bi imale Kolektivni koji je istekao, a za ovo, što god tko mislio ipak neophodno radno mjesto, imali bi moderniji naziv. 

No u svemu, posebno čudi današnja histerična objava nekog SDP-ovog člana u kojoj kaže kako dana suglasnost za zapošljavanje u DV Marjan „poprima i povijesne razmjere jer se jedno od radnih mjesta naziva: 'Evidentičar uplata roditelja', vjerojatno presedan u hrvatskom jezikoslovlju“. HA HA. 

Jednostavnom pretragom Službenih glasnika lako je pronaći čak dva Zaključka gradonačelnika Ive Baldasara (SDP) gdje daje suglasnost za zapošljavanje upravo na ovo isto radno mjesto u ovom istom vrtiću. I još jedno na istoimeno radno mjesto u DV Radost. 

Licemjerje na kakvo smo navikli od SDP-a, koji u svom mandatu nije napravio ništa značajno u politici predškolskog odgoja Grada Splita. Jer da je, da su recimo izgradili ili dogradili bar jedan vrtić, danas liste neupisane djece ne bi vjerojatno niti postojale.  

Eto tu je razlika između SDP-a koji za vrijeme svog mandata sigurno nije razmišljao dugoročno i između ove Gradske vlasti koja je krenula u dogradnju vrtića Ružmarin, kupnju, opremanje i otvaranje prvog vrtića na Kili, izjednačavanje cijene redovnog programa u svim vrtićima na području Splita. Detalje poput otvaranja dodatnih vrtićkih skupina, dva EU projekta kojima su osigurana popodnevna smjena, treći odgajatelji za djecu s posebnim potrebama i stručno osoblje poput logopeda i defektologa, zatim redovna ulaganja u podizanje vrtićkog standarda, vrtićke objekte i igrališta nećemo puno isticati, jer smatramo to našim redovnim obavezama na koristi naše djece, stoji u priopćenju.

hr Thu Oct 29 2020 20:17:00 GMT+0100 (CET) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska
http://www.dalmacijanews.hr/files/5f86a8856f52df24138b45df/80
Foto: Zadarski list

Capak: 'Čitav niz mjera postoji, ne najavljujem ih i ne znači da će stupiti na snagu'

Otkrio je da Hrvatska može ići i preko trenutnih 10.000 testiranih osoba dnevno.
U RTL-u Danas gostovao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. Na pitanje koje još mjere se mogu uvesti u borbi protiv koronavirusa, rekao je da su oni u nedjelju predstavili mjere koje su u utorak stupile na snagu, a danas je četvrtak. 

"Mjere su tek na početku. Sasvim sigurno nekoliko dana, dok ne vidimo kakvi su efekti tih mjera, nećemo uvoditi nove", odgovorio je i dodao da imaju još "čitav spektar mjera". 

"Dodatno ograničavanje broja ljudi koji se okupljaju, dodatno ograničenje radnog vremena, dodatno ograničenje broja ljudi koji mogu sudjelovati na sportskim natejecanjima, treninzima i tako dalje. Dakle, čitav niz još mjera postoji. Ja ih ne najavljujem i ne znači da će stupiti na snagu", rekao je za RTL Danas.

Lockdown?

Rekao je da "apsolutno nije" jedini razlog financije u državi zato što se Stožer ne odlučuje za novi lockdown. "To je samo jedan od elemenata. Epidemiolozi imaju potrebu da donose zabrane i zatvaraju jer se na taj način smanjuju kontakti, a to je najefikasniji način suzbijanja Covid infekcije", kazao je i dodao da tu postoji čitav niz "socijalnih, psiholoških, financijskih" i svih drugih aspekata o kojima Vlada mora voditi brigu. 

"Mi uvijek razmišljamo da dodatno zašarafimo, ali Vlada je ta koja mora voditi brigu o tome. To nije naš posao epidemiloga nego onih koji donose odluke moraju o tome voditi računa", rekao je i dodao da Hrvatska nema tako veliki rast kao što imaju druge, susjedne, zemlje i zemlje EU. 

"Imamo Skandinavce koji su tradicionalno dobri, ali većina ovih zemalja centralne i zapadne Europe ima ogroman rast. Naš rast nije tako velik i mi mislimo da su naše mjere dobre i balansirane. I da su ove mjere koje smo donijeli dobre i da će dati efekta", rekao je za RTL.

Hoće li Hrvatska ići preko 3000 novozaraženih na dan?

Na pitanje očekuje li da će Hrvatska ići na više od 3000 novozaraženih dnevno kazao je da misli da je realno "da u sljedećih nekoliko dana brojka dođe do 3000". "Ali nakon toga puno više, po meni, više neće rasti", kazao je. 

"Tijekom ljeta smo imali 30 do 35 posto asimptomatskih. Danas mislimo da ih imamo nešto manje, oko 25 do 13 posto. Trenutno imamo aktivnih 14.000 slučajeva i 987 hospitaliziranih, to je oko 7 posto. 7 do 10 posto je realno da su teži slučajevi koji zahtjevaju hospitalizaciju. I imamo 71 na respiratoru, to je 0,5 posto od ukupno aktivnoh slučajeva u Hrvatskoj", kazao je. 

Otkrio je da Hrvatska može ići i preko trenutnih 10.000 testiranih osoba dnevno. "Imamo još oko 20 do 25 posto prostora jer u nekim su županijama brojke manje pa i testiraju manje", kazao je i dodao da smo u "Zagrebu na rubu izdržljivosti". 

"Jer Zagreb sada ima ogromne brojke", kazao je i pohvalio ljude koji danu i noću rade kako bi obradili uzorke. 

"Jučer smo napravili gotovo 2000 testova i to je na granici izdržljivosti. Naši aparati podnose u dvije smjene oko 1500, a napravljeno je 2000", kazao je i dodao da još uvijek šire kapacitete i najavio da dolaze i brzi antigenski testovi za RTL.

hr Thu Oct 29 2020 20:04:00 GMT+0100 (CET) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska
http://www.dalmacijanews.hr/files/5f26a89bdaf72d26508b4568/80
Foto: DalmacijaNews

Pauk: 'Indexovi tekstovi o Hajduku i Torcidi čisto su ispoljavanje mržnje, zavisti i jala'

'Ovaj kontinuirani govor mržnje prema nama Splićanima i navijačima Hajduka je nešto najdegutantnije što sam ikad pročitao', poručio je Martin Pauk
- Ponašanje Indexovih novinara i kolumnista prešlo je sve mjere. Potaknuti izjavama osnivača istog portala Matije Babića, okuražili su se i bestijalno počeli vrijeđati Torcidu, Split i sve navijače Hajduka - započeo je svoj Facebook status splitski gradski vijećnik Martin Pauk pa nastavio:

- Prvo je prošle godine njihov novinar Vladimir Matijanić napisao kako je 'Torcida opasni kult' i kako nije bitno čine li ju 'ustašofili ili šutljiva većina opkoljena bučnim i agresivnim ekstremistima'.
Odmah nakon toga je osnivač portala dobio poruku transparentom preko Ulice Domovinskog rata na kojem je pisalo "Matija Babić - Arkan", na što je on izjavio kako mu taj nadimak - laska.

Treći čin neumjesnog prozivanja Splićana došao je dan nakon veličanstvene proslave 70. rođendana navijačke skupine kad je Vojislav Mazzocco napisao kako "Torcida zapišava grad svojim muralima kao što agresivni džukac mokraćom upozorava druge mužjake da se izgube s teritorija". Ogavno.

Šećer na kraju je novinar istog portala Gordan Duhaček koji je danas 'zamjerio' Mazzoccu da je bio preblag kad je Torcidu usporedio s džukelama, te je nazvao navijače Hajduka, citiram, "ustaškim nasilnim retardima", a Hajduk "patetičnim i konvertitskim klubom".

Ako je i od Indexa, previše je. Ovaj kontinuirani govor mržnje prema nama Splićanima i navijačima Hajduka je nešto najdegutantnije što sam ikad pročitao. Bez imalo zadrške indexovci vrijeđaju, etiketiraju i ocrnjuju ljude na temelju pripadnosti određenoj društvenoj skupini, što je itekako kažnjivo po zakonu, a da ne govorim kako nemilo krše novinarsku etiku.

Indexovi tekstovi o Hajduku i Torcidi nemaju nikakve veze s novinarstvom, već su čisto ispoljavanje mržnje, zavisti i jala. Sramite se, poručio je Pauk.
hr Thu Oct 29 2020 19:20:00 GMT+0100 (CET) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska

Pročitajte još . . .