Article

http://www.dalmacijanews.hr/files/539d4c54179942333d6dc248/80
Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Od 24. srpnja obveza odvojenog prikupljanja otpada u Hrvatskoj

S 24. srpnjem općine i gradovi su dužni krenuti u odvojeno prikupljanje papira, metala, stakla, plastike, tekstila te problematičnog i glomaznog otpada funkcioniranjem jednog ili više reciklažnih dvorišta
S 24. srpnjem ove godine općine i gradovi su dužni krenuti u odvojeno prikupljanje papira, metala, stakla, plastike, tekstila te problematičnog i glomaznog otpada funkcioniranjem jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području i postavljanjem odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje tih vrsta otpada na javnoj površini.

Obaveza primarne selekcije – razdvajanja otpada i recikliranja – postoji od 2005. u Zakonu o otpadu. Budući da je ostala "mrtvo slovo na papiru", u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 23. srpnja 2013. u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode dodatno su precizirali tu obavezu, jasnije definirali obaveze gradova i općina i znatno postrožili mogućnosti sankcija. Te odredbe stupaju na snagu godinu dana od dana donošenja Zakona, dakle, 24. srpnja ove godine. 

U Zakonu je jasno naznačeno da su gradovi i općine dužni započeti primjenu tih obaveza u navedenom roku. U Ministarstvu kažu kako je nemoguće u jednom danu "uvesti" primarnu selekciju jer nije dovoljno podijeliti kante građanima već treba osigurati vozila koja će tako prikupljeni razvrstani otpad odvojeno i prevesti do mjesta gdje se predaje u recikliranje. Za biootpad je potrebno osigurati kompostanu. Sve to grad ili općina dužan je precizno navesti u svom Planu gospodarenja otpadom i to na način da iz tog Plana jasno proizlazi kako će biti u mogućnosti dosegnuti ciljeve u predviđenim rokovima.

U Ministarstvu ističu kako do 1. siječnja 2015. treba osigurati odvojeno sakupljanje papira, metala, plastike

i stakla, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih vozila, otpadnih guma, otpadnog ulja, otpadnog tekstila i obuće te medicinskog otpada. Nakon 31. prosinca 2017. zabranjeno je odlaganje otpada na neusklađenom odlagalištu, a postojeća neusklađena odlagališta za komunalni otpad zatvaraju se 12 mjeseci od dana puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom. Svi centri moraju biti izgrađeni do 31. prosinca 2018., a do 1. siječnja 2020. treba osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva u minimalnom udjelu od 50 posto mase otpada. U 2012. godini u Hrvatskoj se recikliralo 16 posto otpada.

Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović istaknuo je kako su projekte primarne selekcije u posljednjih 10 mjeseci pokrenula 223 grada i općine, ukupne vrijednosti 337 milijuna kuna, a da se u istom razdoblju godinu dana ranije radilo o samo 47 gradova i općina i projektima vrijednima tek 37,2 milijuna kuna.

"Drago mi je da su se mnogi gradovi probudili i počeli s uvođenjem primarne selekcije. To je jasan pokazatelj da su ozbiljno shvatili svoje obaveze. To su tektonski pomaci ako pogledamo desetljeće iza nas u kojem naši prethodnici nažalost nisu napravili gotovo ništa", rekao je. Istaknuo je kako do kraja 2018. u Hrvatskoj treba biti uspostavljen cjeloviti sustav gospodarenja otpadom jer ciljevi koji su zacrtani u Zakonu i preuzeti iz pristupnih pregovora s EU su smanjenje odlaganja otpada i povećanje recikliranja, a preduvjet za to je uvođenje primarne selekcije otpada, sanacija postojećih odlagališta i izgradnja centara za gospodarenje otpadom.

"Cilj o smanjenju odlaganja otpada ostvarit ćemo tako da gradovi i općine od 24. srpnja ove godine moraju građanima omogućiti razvrstavanja sedam iskoristivih komponenti otpada (papir, metal, staklo, plastika, tekstil, problematični otpad i glomazni otpad). Ostvarenje cilja prati se kroz količine otpada odloženog na odlagališta, a propisano je po godinama u tonama", poručio je Zmajlović.

Istaknuo je kako će se cilj o povećanju recikliranja na minimalno 50 posto do 2020. za papir, staklo, plastiku i metal ostvariti odvojenim skupljanjem, ponovnom uporabom i recikliranjem. Rekao je da su odvojeno skupljanje otpada gradovi i općine dužni osigurati kroz "zelene otoke", reciklažna dvorišta i što je najvažnije, omogućavanjem građanima odvajanje otpada na kućnom pragu.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gradovima i općinama osigurava stručnu pomoć i sredstva za nabavu spremnika, komunalne opreme, vozila, uređenje reciklažnih dvorišta. Ministar je rekao da je do prošle godine samo 29 gradova i općina imalo reciklažna dvorišta, a trenutno je u Fondu u pripremi 76 projekata u 69 gradova i općina.

"U proteklih 10 godina vrijedne sirovine bacale su se na odlagališta otpada te je u zemlju zakopano 5 milijardi kuna vrijednih sirovina. Zato je recikliranje toliko važno, jer moramo razmišljati o resursima koje koristimo. Uvođenjem održivog sustava gospodarenja otpadom u sljedećih par godina otvara se mogućnost udvostručenja broja radnih mjesta u tom sektoru, sa sadašnjih 6.000 na 12.000. Osigurava se čisti okoliš i veća kvaliteta života građanima", poručio je Zmajlović. Iako cjeloviti sustav gospodarenja otpadom još uvijek nije uspostavljen, zahvaljujući naporima na uvođenju primarne selekcije i izgradnji potrebne infrastrukture, već sada su vidljivi pomaci, kaže ministar i navodi da se 2011. na odlagališta bez obrade odlagalo čak 92 posto komunalnog otpada, a 2012. 85 posto, dok je europski prosjek 34 posto. Zmajlović smatra da je taj pomak dobar i pokazuje da su se svi u sustavu probudili jer je količina recikliranja komunalnog otpada udvostručena i to sa 8 posto u 2011. na 16 posto u 2012., no da se ne smije stati.

Kaže kako se intenzivno radi i na sanacijama odlagališta otpada i izgradnji centara za gospodarenje otpadom. Od 301 odlagališta do sada je sanirano 120, a na njih 77 su sanacije u tijeku. Ove godine s radom će započeti i prva dva centra za gospodarenje otpadom - Marišćina i Kaštijun, a više ih je u visokoj fazi pripremljenosti. Vrijednost izgradnje svih centara procjenjuje se na oko 4,8 milijarde kuna, a za njihovu realizaciju oko 65 posto iznosa osigurat će se u EU fondovima.

Zmajlović je gradovima i općinama poručio kako više nema prolongiranja rokova jer je više od 10 godina nepovratno izgubljeno na takozvane prijelazne periode, te se primarna selekcija mora uvesti u rokovima koji su zacrtani, a to zahtjeva dosljedno provođenje propisanog, stalni nadzor i financijsku i stručnu pomoć gradovima i općinama.

"Nećemo se svi probuditi 24. srpnja i pred vratima zateći četiri kante - nažalost. Ali moramo krenuti. Zato od srpnja pojačavamo nadzore nad primarnom selekcijom s ciljem ubrzanja svih aktivnosti vezanih uz uspostavu sustava. Svaki građanin mora dobiti mogućnost da na svome kućnom pragu donese odluku što je smeće, a što otpad - korisna sirovina koja se može reciklirati. Njihovi gradonačelnici i načelnici dužni su im to osigurati", poručuje Zmajlović i ističe kako svaki građanin mora za to što odvaja otpad biti i ekonomski motiviran jer će mu i račun biti manji s obzirom da cijena sakupljanja otpada mora biti formirana na način da prevladavajući kriterij bude količina, odnosno volumen otpada.

Predsjednik najveće hrvatske udruge za zaštitu okoliša Zelene akcije Bernard Ivčić za Hinu je izjavio kako unatoč preuzetim obavezama vezanima uz gospodarenje otpadom, pomaci u sustavu su vrlo spori i gotovo neprimjetni.

"Do 2016. količinu biorazgradivog otpada na odlagalištima moramo smanjiti za 50 posto u odnosu na 1997. godinu, a taj postotak se do 2020. povećava na čak 65 posto. Također, do 2020. moramo odvajati minimalno 50 posto komunalnog otpada i čak 70 posto građevinskog, a postoji mogućnost da će se navedeni postoci još i povisiti", rekao je Ivčić.

Istaknuo je kako u posljednjih godinu dana sve nadležne institucije puno pričaju o potrebi odvajanja otpada, ali stvarnih rezultata nema. Tek poneki gradovi i općine, poput otoka Krka i grada Čakovca, uspjeli su uspostaviti kvalitetan sustav gospodarenja otpadom tako da odvajaju gotovo 40 posto otpada. Ali, najveći broj gradova i općina nema nikakvu viziju rješenja tog problema.

Naveo je primjer Zagreba. Rekao je da je Gradska skupština još u prosincu prošle godine usvojila Odluku o naplati otpada po količini te o odvojenom prikupljanju papira, plastike, stakla, tekstila, metala i biootpada. Odluka ima manjkavosti i nedostataka, ali je, kaže Ivčić, barem neki prvi korak prema rješenju problema. Međutim, šest mjeseci nakon donošenja te Odluke, u Zagrebu ne postoji sustav kojim bi se mjere iz Odluke mogle realizirati.

"Zagreb nema adekvatnu kompostanu s anaerobnom digestijom, nema automatsku sortirnicu za uklanjanje nečistoća iz biootpada, te zbog toga nije niti moguće pristupiti odvojenom prikupljanju biootpada. Nažalost, ne vidim odlučnost da se ovaj problem riješi. Grad primarno zagovara veliku spalionicu otpada, koja je potpuno nepotrebna", kaže Ivčić.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio je da će se Odluka Gradske skupštine o odvojenom prikupljanju otpada, koja bi trebala početi s primjenom 1. srpnja ove godine, prolongirati koliko god bude trebalo jer se taj problem ne može riješiti preko noći. Bandić je to rekao nakon što je predsjednik Gradske skupštine Darinko Kosor (HSLS) istaknuo da će mu uputiti dopis da se primjena te Odluke prolongira na 1. siječnja iduće godine.

Kosor je rekao kako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode još uvijek nije donijelo Uredbu o gospodarenju otpadom, a krajnji rok za njezino donošenje je 23. srpnja ove godine. Priznao je da i Grad Zagreb nije do kraja spreman za provedbu te Odluke jer nema Plan gospodarenja otpadom za koji očekuje da će najkasnije u rujnu doći na sjednicu Gradske skupštine. Kosor kaže da se u primjenu Odluke ne može ići niti bez određivanja lokacije za centar za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO).

Potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine Davor Bernardić (SDP) ustvrdio je da sve europske metropole imaju riješeno pitanje otpada osim Zagreba. "Nažalost, da se danas počne riješavati pitanje otpada, donese Plan gospodarenja otpadom, izmijeni prostorni plan i krene u realizaciju projekta uz pomoć EU, taj projekt se ne može završiti do 2019.", kaže Bernardić za kojega je potpuno neprihvatljiva odgoda primarne selekcije otpada. Istaknuo je kako Zagreb već 10 godina može uvesti primarnu selekciju otpada te ne zna što je gradska izvršna vlast čekala, osim što se sada troše novci građana na kampanju "Stavi pravu stvar na pravo mjesto". "Koje mjesto, jer nismo vidjeli dodatne kontejnere koji se postavljaju po gradu za reciklažu otpada - za papir, za plastiku, za metal. Građani Zagreba ne smiju još dodatno plaćati penale zbog toga što Grad nije u stanju i nije sposoban uvesti primarnu selekciju otpada", kaže Bernardić.

"Odgoda rješavanja problema otpada u Zagrebu znači da će grad biti zatrpan smećem. To je nešto što se odgađa od 2004. Žao mi je što gradske vlasti nisu riješile jedan od najvećih problema u Zagrebu, a to je sasvim sigurno pitanje otpada. Mi nemamo ni Plan gospodarenja otpadom, nemamo lokaciju centra za gospodarenje otpadom, nemamo projekt izrade tog centra, nemamo plan sanacije odlagališta - praktički nemamo ništa, kada je otpad u pitanju", smatra Bernardić. Istaknuo je kako je Grad Zagreb sve svoje strateške projekte odgodio, pa tako nisu riješena pitanja Dinamovog stadiona, kanalizacije i vodovoda u svaki dom, Sljemenske žičare, novog tehnološkog parka, projekta Terma Zagreb, mnogih mostova preko Save, lakošinske željeznice za što se mogu uzeti sredstva EU.        

hr Sun Jun 15 2014 09:34:10 GMT+0200 (CEST) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska
http://www.dalmacijanews.hr/files/5e99601729111c14ee8b45b2/80
Foto: Screenshot / YouTube

Capak: "Ako je Divjak pozitivna, članovi Vlade neće morati u izolaciju, nosili su maske"

Blaženka Divjak je jučer sudjelovala na sastanku Nacionalnog vijeća za uvođenje eura u Banskim dvorima, pod predsjedanjem premijera Andreja Plenkovića, na kojoj su bili svi ministri

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak rekao je u utorak kako u slučaju da ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak ima koronavirus, ostali članovi Vlade neće morati u samoizolaciju jer su na jučerašnjem sastavku u Vladi svi nosili maske.

 Svi dužnosnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i ministrica Blaženka Divjak u utorak su od epidemiologa dobili uputu o samoizolaciji i hitnom testiranju na koronavirus, jer je državna tajnica iz Ministarstva pozitivna na koronavirus.

 Divjak je jučer sudjelovala na sastanku Nacionalnog vijeća za uvođenje eura u Banskim dvorima, pod predsjedanjem premijera Andreja Plenkovića, na kojoj su bili svi ministri.

 Na upit gdje se državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja Ivana Franić zarazila, ravnatelj HZJZ-a Capak kazao je da je jedna osoba iz Ministarstva bila u rizičnom kontaktu na velikom okupljanju i pozitivna je. U tom je Ministarstvu bilo više kontakata s djelatnicima, kazao je na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

 S obzirom da se jučer održala sjednica Nacionalnog vijeća na kojoj je bila i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, a ona je kontakt oboljele, Capak je rekao da su za trajanja sastanka svi imali maske, što znači da čak i ako bude pozitivna, sudionici tog sastanka ne trebaju u samoizolaciju.

- Sama Divjak i drugi zaposlenici moraju u samoizolaciju, a neki su se i testirali, rezultati će biti poznati predvečer, najavio je.

 Capaka su novinari pitali je li državna tajnica Ivana Franić bila na svadbi i je li kršila mjere samoizolacije.

- Ja znam da je bilo veliko okupljanje, ali ne znam da je riječ o svadbi, znate više od mene. Čim se saznalo za jednu oboljelu, dr. Alan Medić iz Zadra javno je apelirao na sve da budu u samoizolaciji. Je li se radio o kršenju samoizolacije, ne mogu vam odgovoriti, rekao je.

Capak: Nismo primijetili porast zaraženih nakon izbora

 Capak je rekao i da nakon provedenih parlamentarnih izbora, 5. srpnja, nisu primijetili porast broja zaraženih. Što se tiče događaja u Domu za starije u Klaićevoj, istaknuo je da se ta situacija još uvijek ispituje i da nemaju potvrdu da je to vezano za izborni dan.

 U Hrvatskoj je u protekla 24 sata potvrđeno 52 novozaraženih koronavirusom, pa je u ovom trenutku broj aktivnih slučajeva 1183, a jedna osoba je umrla, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

 Ukupan broj oboljelih od početka epidemije u Hrvatskoj je 3827, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

 Umrla je jedna osoba u Zagrebu, muškarac 1951. godišta, s opsežnim komorbiditetom, ali nije bio na respiratoru. 

 Na respiratoru je pet osoba, što je jedna više od jučer, i to u Osijeku. Četiri osobe su na respiratoru u Osijeku, a jedna u Zagrebu. Hospitalizirano je 129 pacijenata.

 U samoizolaciji je 508 zdravstvenih djelatnika.

 Ukupno je do sada testirano 95.920 uzoraka, a u posljednja 24 sata 1745.

- Za primijetiti je da naši sugrađani sve češće koriste maske i da dezinficiraju svoje ruke, doista treba pohvaliti takvo ponašanje i isto tako apelirati na sve one koji se još ne pridržavaju uputa da ih se počnu pridržavati jer je to najbolji način za sprečavanje širenja ove zaraze, poručio je ministar Beroš.

Capak: Ako su se češki turisti tu zarazili, to ćemo iskomunicirati

 Vezano za turiste i zarazu koronavirusom, Capak je rekao kako nije potvrđeno da su češki turisti, koji tvrde da su se tu zarazili - zaista tu zarazili. Ako su se Česi doista zarazili kod nas, mi ćemo to iskomunicirati, dodao je.

  Rekao je i da je jedna osoba, srpski građanin repatriran  u Srbiju. Isti dan kad je došao u Pulu je testiran. Iz Švedske je došla obitelj koja se zarazila u Švedskoj. Oni su još uvijek u Puli u izolaciji. Imali smo dva pilota privatnog zrakoplova, odmah su testirani čim su došli, rekao je Capak.

 Zaražena je obitelj iz Makedonije koji su u Zadarskoj županiji. Majka je liječnica, dogovor je da će ostati u apartmanu dok bolest ne prođe. U Splitu je britanski državljani zaražen, ne zna se gdje i kada se zarazio, naveo je Capak.

 Komentirajući aktualnu situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj, rekao je da nam se događaju masovna okupljanja s kojih nam dođe više oboljelih i  jako je teško bilo što predvidjeti.

 Ocijenio je kako Hrvatska ima dobre mjere.

 Vezano za preporuke HZJZ-a i prijevoznike koji unatoč preporukama napune prijevozna sredstva zbog isplativosti, voditelj Stožera Davor Božinović najavio je da će se inspektori Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od sutra obavljati jača kontrola na autobusnim kolodvorima i lukama.

hr Tue Jul 14 2020 16:03:00 GMT+0200 (CEST) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska
http://www.dalmacijanews.hr/files/5ef1d529daf72d110e8b4572/80
Foto: Pixabay

Analiza Gospodarske komore: U kojoj je mjeri koronavirus utjecao na gospodarstvo Splitsko-dalmatinske županije?

Tijekom prošlog mjeseca poslodavci su putem HZZ-a tražili ukupno 991 radnika, što je 72,6 posto više nego u svibnju ove godine, ali 19,8 posto manje nego u lipnju 2019.

U kojoj je mjeri pandemija koronavirusa utjecala na gospodarstvo Splitsko-dalmatinske županije pokazuje najnovija analiza HGK – Županijske komore Split za mjesec lipanj te za prvih šest mjeseci ove godine, u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

''Iako je vrijednost fiskaliziranih računa poreznih obveznika sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji u lipnju ove godine, koja je iznosila 1.207.775.324,12 kuna, za 31,7 posto manja u odnosu na prošlogodišnji lipanj, ona je porasla za 28,1 posto u odnosu na mjesec prije. Pozitivan pomak u odnosu na svibanj, kada je došlo do popuštanja mjera i otvaranja gospodarstva, predstavlja i blago smanjenje broja nezaposlenih'' poručio je predsjednik HGK – Županijske komore Split Joze Tomaš.

Najveći pad vrijednosti fiskaliziranih računa u lipnju ove godine, viši od 70 posto u odnosu na prošlogodišnji, bilježe djelatnosti umjetnosti, zabave i rekreacije; administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti; prijevoz i skladištenje; poslovanje nekretninama te djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Rast vrijednosti fiskaliziranih računa, od 45,3 posto, ostvaren je pak u djelatnosti informacija i komunikacija.

Kada usporedimo prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine, vrijednost fiskaliziranih računa u prvoj polovici ove godine iznosila je 5.823.185.177,31 kuna te ja za 14,8 posto manja od prošlogodišnje, dok je broj izdanih računa manji za 22,7 posto. Pritom je najveći pad vrijednosti fiskaliziranih računa u prvoj polovici 2020., od 76,5 posto, registriran u djelatnosti poslovanja nekretninama.

Registrirana nezaposlenost u Splitsko-dalmatinskoj županiji u lipnju se blago smanjila u odnosu na svibanj ove godine. Tako je krajem lipnja pri Regionalnom uredu HZZ-a u Splitu bilo evidentirano ukupno 25.049 nezaposlenih osoba, odnosno 6,7 posto manje nego u prethodnom mjesecu, ali za 44,4 posto više nego u lipnju 2019. godine.

I dalje raste broj novoprijavljenih osoba na HZZ-u te je tijekom lipnja evidentirano 1.847 novoprijavljenih osoba u županiji, što je za 21,4 posto više u odnosu na prethodni mjesec, a za 23,6 posto više u odnosu na prošlogodišnji lipanj. Pritom je najveći broj novoprijavljenih na evidenciju Zavoda, njih 1.407, došao direktno iz radnog odnosa.

Tijekom prošlog mjeseca poslodavci su putem HZZ-a tražili ukupno 991 radnika, što je 72,6 posto više nego u svibnju ove godine, ali 19,8 posto manje nego u lipnju 2019.

Većina analiziranih pokazatelja poslovanja županijskog gospodarstva u lipnju, odnosno nastavak pada broja i vrijednosti fiskaliziranih računa u odnosu na isti mjesec prošle godine  te rast broja novoprijavljenih nezaposlenih u odnosu na mjesec prije, pokazuje očekivani pad gospodarske aktivnosti uslijed koronakrize. Istovremeno, popuštanje mjera ograničenja, otvaranje gospodarstva i dolazak turista, koliko god skromniji bio, pokazuju efekte te svakako raduje blago smanjenje broja nezaposlenih i povećani broj potraživanja radnika u odnosu na svibanj.


hr Tue Jul 14 2020 14:40:00 GMT+0200 (CEST) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska
http://www.dalmacijanews.hr/files/5f0c4f9edaf72d7f338b456b/80

U posljednja 24 sata 52 nova slučaja, preminuo muškarac

U državi je pet osoba na respiratoru
Danas je 141. dan od pojave koronavirusa u Hrvatskoj.

U posljednja 24 sata 52 novozaražena 3827 ukupno, a preminuo je jedan muškarac 51. godište. Nije bio na respiratoru, a ukupno je u državi 5 osoba na respiratoru.
hr Tue Jul 14 2020 14:03:00 GMT+0200 (CEST) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska
http://www.dalmacijanews.hr/files/5f0d9ddedaf72d9d348b4577/80

Kaštela dobila 'pametnu kantu' za zbrinjavanje otpada

Spremnik je antivandalski, sprječava prekopavanje po smeću, izlazak neugodnih mirisa, a preko softvera javlja stanje popunjenosti. U postavljanju spremnika sudjelovao je i Vlastiti pogon Grada Kaštela.

Kaštela su dobila „pametnu kantu“ i tako obogatila komunalnu infrastrukturu za jedno moderno inovativno rješenje. Riječ je o najsuvremenijem spremniku za otpad kojeg je na Kamberovom šetalištu u Kaštel Starom postavila gradska komunalna tvrtka Zeleno i modro.

Riječ je o kompaktoru na solarni pogon marke Procopress za sakupljanje manjih otpadaka na javnim površinama. Omogućuje ručno otvaranje otvora za ubacivanje otpadaka kao i higijensko nožno otvaranje.

Ovakva „pametna kanta“ je rješenje za urbana i turistička područja. Osigurava prikupljanje čak i do osam puta više otpada nego ostale kante jer je opremljena prešom na solarni pogon koja sabija otpad – ističe direktor tvrtke Zeleno i Modro, Alen Lučić.

Spremnik je antivandalski, sprječava prekopavanje po smeću, izlazak neugodnih mirisa, a preko softvera javlja stanje popunjenosti. U postavljanju spremnika sudjelovao je i Vlastiti pogon Grada Kaštela.

hr Tue Jul 14 2020 13:58:00 GMT+0200 (CEST) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska

Pročitajte još . . .