Article

http://www.dalmacijanews.hr/files/59f88d1eb9e03ef0988b4591/80
Foto: Pixabay / Ilustracija

HZJZ objavio detaljne upute za rad u srednjim školama!

HZJZ je upute pripremio u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencijom za odgoj i obrazovanje

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je detaljne upute za rad u srednjim školama. Upute su za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020.

HZJZ je upute pripremio u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencijom za odgoj i obrazovanje.

U uputama za rad srednjih škola preporučuje se da se nastava i dalje održava na daljinu, kao i sve prateće aktivnosti (sastanci, vježbe, konzultacije).

Praktične vježbe koje se ne mogu provesti posredstvom tehnologije, mogu se provesti u školi ili kod poslodavca uz poštovanje svih epidemioloških uvjeta. Smanjeni broj učenika i kandidata. S epidemiološkog stajališta, ispite, vježbe, praktičnu i dopunsku nastavu, popravne i razlikovne ispite u srednjim školama (uključujući i umjetničke škole) te obranu završnog rada u srednjim strukovnim školama preporučljivo je organizirati na način da se tako organizira na razini škole kako bi se smanjio broj pristupnika (učenika ili kandidata) koji u istom terminu (danu) dolaze u ustanove.

Na taj će se način rasteretiti javni prijevoz, omogućiti održavanje veće distance (2 m razmaka) te organizacija praktičnih vježbi i polaganja ispita u izdvojenom prostoru za veći broj pristupnika (vidjeti dalje u tekstu). Kod održavanja bilo kakvih spomenutih aktivnosti u prostoriji preporučuje se da u prostoriji ne bude više od 10 učenika i nastavnika.

Kod praktičnih vježbi i ispita preporučuje se da se jednom formirana grupa čim manje susreće i miješa s drugim grupama te da se učenici ne zadržavaju u hodnicima, zajedničkim prostorijama ili na dvorištu. U svakoj školi dežurni nastavnik ili drugi zaposlenik o tome treba voditi računa.

Pauze i čišćenje prostoraPredlaže se da se veće aktivnosti organiziraju s pauzama od barem 30 minuta između aktivnosti kako bi se mogla provesti primjerena higijena prostorija i provjetravanje te osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak učenika iz ustanove uz održavanje razmaka od 2 metra.

Zabrana pristupa u slučaju simptoma akutne respiratorne bolesti. Tijekom epidemije koronavirusa stručnoj praksi, praktičnoj nastavi, ispitima i obrani završnog rada može pristupiti isključivo pristupnik koji ne pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti, a koja se može očitovati sljedećim simptomima: povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl. 

Osim toga, stručnoj praksi, praktičnoj nastavi i ispitima ne može pristupiti pristupnik kojemu je izrečena mjera samoizolacije te kod kojeg je utvrđena zaraza COVID-19. Međutim, kad god je to moguće ispit se može održati online ili se učeniku mora omogućiti drugi rok.

Pristupnicima kojima će se uskratiti obrana završnog rada iz bilo kojeg od ta dva razloga treba omogućiti polaganje u drugom terminu prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Dezinfekcija prostora. Mjesto održavanja praktične i dopunske nastave, vježbi i ispita i pripadajuće prostorije potrebno je svaki dan prije dolaska temeljito oprati i ako je moguće dezinficirati, uključujući i sanitarne prostorije.

Neposredno prije dolaska učenika preporučuje se provjetravanje prostorija (ulazak i cirkulacija svježeg zraka u trajanju od najmanje pola sata). U svim sanitarnim čvorovima treba osigurati sapun i jednokratne ručnike (papirnate ubruse) za ruke, te koš za otpad s poklopcem.

Fizičko distanciranje učenika. Dolazak učenika na aktivnosti u školu treba organizirati na način da se učenici ne grupiraju pri dolasku (izvan i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 2 metra). Kandidate treba prije dolaska na obranu završnog rada upozoriti da ponesu pribor koji im je potreban za obranu i da si prije dolaska izmjere tjelesnu temperaturu.

Izjava pristupnika/djelatnika i dopuštanje ulaska u ustanovu

Sadržaj izjave:

• ime, prezime (učenici navode razredni odjel koji pohađaju, kandidati navode OIB;

• izjavljujem da nemam znakove akutne respiratorne bolesti koja može uključivati: povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa te izjavljujem da neću pristupiti ispitima ili vježbama te ući u ustanovu ako ću u vrijeme polaganja ispita imati navedene simptome,

• izjavljujem da mi nije propisana mjera samoizolacije, da nemam saznanja da sam zaražen(a) s novim koronavirusom te da neću pristupiti ispitima ili vježbama te ući u ustanovu ako mi bude izrečena mjera samoizolacije ili ako ću imati saznanja da sam zaražen(a) s novim koronavirusom u vrijeme polaganja ispita.

Prikupljanje izjava. Preporučuje se da izjave prikupe nastavnici ili drugi djelatnici škole svaki dan prije početka prve aktivnosti u tom danu ili e-korespondencijom prethodnog dana. Izjava je preduvjet za ulazak u ustanovu. Svrha izjave je informirati sve pristupnike i djelatnike da u slučaju gore navedenog ne mogu sudjelovati na vježbama, praktičnoj i dopunskoj nastavi, ispitima i obrani završnog rada u školi.

Ovu izjavu obavezno treba prikupiti od svakog sudionika prije njegove prve aktivnosti taj dan. Prije ulaska u ustanovu pristupnik zaduženoj osobi daje na uvid osobnu iskaznicu te od nje saznaje u kojoj prostoriji ima vježbe, praktičnu nastavu, obranu završnog rada ili pisanje ispita, ako tu informaciju prethodno nije dobio elektroničkim putem.

Maske i rukavice za osoblje. Osobe koje provjeravaju osobne iskaznice i izjave moraju nositi masku i imati rukavice, radi zaštite sebe i drugih. Nakon završetka postupka rukavice se skidaju i bacaju u koš za smeće s poklopcem. Zatim treba temeljito oprati ruke tekućom vodom i sapunom u trajanju od 20 sekundi.

Dezinficijens za ruke. Na ulazu u ustanovu treba smjestiti dozator s dezinficijensom kako bi svaki pristupnik mogao dezinficirati ruke. Pristupnik zatim nastavlja ravno prema ispitnoj prostoriji u kojoj piše ispit prisustvuje vježbama ili obrani završnog rada.

Obavješćivanje liječnika. Kandidat koji u razdoblju u kojem ima obranu završnog rada ili popravne ispite razvije gore opisane respiratorne simptome dužan je o tome telefonom obavijestiti liječnika obiteljske medicine, učenik je dužan obavijestiti liječnika obiteljske medicine i školskog liječnika (obavještavanje epidemiološke službe slijedi prema indikaciji). 

Kretanje pristupnika. Kretanje pristupnika u ustanovi nastojat će se organizirati na način da pristupnici, ako to nije nužno, sami ne otvaraju ni ne zatvaraju vrata. Pristupnik na obavijesti izvješenoj pred vratima prostorije u kojoj piše ispit saznaje koje je njegovo mjesto u učionici te zauzima to mjesto.

Pisani ispit. Pisani ispit provodi se u dovoljno velikoj prostoriji iza zatvorenih vrata i, ako je moguće s obzirom na buku i vremenske prilike, s otvorenim prozorima (izuzetak je slušni dio ispita stranih jezika, kada je potrebno zatvoriti prozore kako bi se smanjio rizik od buke). Pristupnike na stolu dočekuje ispitni materijal, kako bi se smanjila interakcija ljudi u istoj prostoriji. Ako je moguće, pristupnici ulaze jedan po jedan tako da prvi ulazi pristupnik koji sjedi na najudaljenijem mjestu u prostoriji, gledajući s vrata, i tako redom.

Razmak među pristupnicima, dežurnim nastavnicima i voditeljima u ispitnoj prostoriji treba biti najmanje 2 metra. 

Usmeni ispit. Usmeni dio ispita i/ili demonstracija vještina odnosno obrana završnog rada održava se u zasebnoj prostoriji koja po mogućnosti ima vanjske prozore koji su otvoreni tijekom održavanja ispita, a vrata prostorije su zatvorena tijekom ispita. Grupa nastavnika i učenika pritom ne smije biti veća od 10 i mora se održavati razmak od 2 metra između svih sudionika.

Vježbe, praktična i dopunska nastava. Održavanja vježbi i praktične i dopunske nastave obavlja se u grupi koja po mogućnosti nije veća od 10 sudionika (učenici i nastavnici) i vodi se računa o tome da prostorija bude dovoljno velika da se može održavati primjereni razmak. Prostorija se svaki dan čisti, a prije ulaska učenika i provjetrava. Po mogućnosti, prozori tijekom cijele vježbe trebaju biti otvoreni, a vrata zatvorena.

Dopušteni predmeti. Tijekom pisanja ispita, pristupnici na radnome stolu smiju imati samo osobnu iskaznicu, pribor za pisanje propisan ispitnim katalogom za svaki predmet, vlastitu kemijsku olovku, bočicu s vodom i ispitne materijale. Sve ostale stvari (mobilne uređaje…) pristupnik stavlja u svoju torbu koju odlaže na za to predviđeno mjesto u ispitnoj prostoriji ili izvan nje.

Ako zbog zdravstvenog stanja pristupnik treba tijekom pisanja ispita konzumirati hranu ili slatkiše, odlaže ih na stol voditelja ispitne prostorije i, po potrebi, konzumira ih izvan ispitne prostorije.

Ustanova priprema određeni broj kemijskih olovaka za one pristupnike koji su ih zaboravili ponijeti na ispit. Tu kemijsku olovku pristupnik nakon ispita odnosi sa sobom.

Izlazak pristupnika. Po završetku pisanja ispita pristupnik odlaže ispitni materijal na rub stola i dizanjem ruke obavještava dežurnog nastavnika da je završio. Sve što je donio pristupnik odnosi sa sobom kada napušta ispitnu prostoriju (kemijsku olovku, osobnu iskaznicu, pribor za pisanje, bočicu s vodom, lijekove i ostatke hrane ili slatkiša). Preporučuje se da se izlazak pristupnika iz ispitne prostorije i ustanove organizira tako da izlaze jedan po jedan, i to tako da prvi iziđe pristupnik koji je najbliži vratima. Međutim ako netko ranije završi ili odustane od pisanja ispita, treba mu omogućiti izlazak iz prostorije.

Pri izlasku iz ustanove pristupnici dezinficiraju ruke koristeći dozatore s dezinficijensima na ulazu odnosno izlazu iz ustanove. Pristupnike treba podsjetiti da i nakon završetka ispita trebaju držati razmak, da se ne zadržavaju u grupama i da ne ostvaruju bliske međusobne kontakte. Ako to prostorni uvjeti dopuštaju, polaganje ispita treba organizirati na način da voditelj i dežurni nastavnik u ispitnoj prostoriji cijelo vrijeme održavaju razmak od 2 metra od pristupnika i međusobno.

Čišćenje prostorija nakon ispita. Po završetku ispita prostorije treba očistiti (pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje, a površine koje su se dodirivale (kvake, stolovi i slično) peru se i zatim dezinficiraju. Prostorije se dobro provjetravaju (prozori se drže širom otvorenima najmanje 30-ak minuta).

Nošenje maski. Ako se provedba ispita može organizirati na opisani način, nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod pristupnika i svih koji sudjeluju u provedbi ispita ili vježbi nije nužno, ali se preporučuje. Posebno se preporučuje nošenje maski (kao i rukavica) svim osobama i djelatnicima zaduženima za provjeru osobnih iskaznica i prikupljanje izjava prije ulaska u ustanovu, kao i kod drugih zaduženja za koja se  pretpostavlja da neće biti moguće držanje razmaka od 2 m (primjerice kod prikupljanja ispitnog materijala).

Nošenje maski je obavezno u specifičnim situacijama koje su navedene u nastavku ovih uputa. Mjere opreza prije ispita. U danima prije svakog ispita, svi pristupnici, djelatnici uključeni u provedbu obrane završnog rada pridržavaju se što je više moguće pravila kojima se smanjuje mogućnost zaraze (izbjegavanje trgovina, mjesta većeg okupljanja ljudi, javnog prijevoza, kućnih druženja, dosljedno provođenje socijalne distance i higijene i sl.).

Ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha, djelatnici, učenici i druge osobe ne ulaze u unutarnje odnosno vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) ustanove u kojoj se provode ispiti, praktična nastava, vježbe ili obrana završnog rada. To osobito vrijedi ako postoji mogućnost da su bili izloženi kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 odnosno ako su u samoizolaciji.

Prilagodba tehnologije na ispitima i vježbama. Pravo na stručnu podršku pomagača. Pristupnik kojemu je neophodna podrška pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika odnosno roditelja ili osobnog asistenta ima pravo na takvu pomoć. Pritom pomagač treba poštovati sve navedene obaveze za osobe uključene u provedbu ispita, vježbi ili praktične nastave i ubraja se u ukupan broj osoba koje mogu biti prisutne u prostoriji (držanje razmaka, pojačana higijena, korištenje maski i rukavica u skladu sa zdravstvenim stanjem pristupnika i sl.).

Osobe s teškoćamaPristupnici s teškoćama ili težim zdravstvenim smetnjama koji koriste neku drugu vrstu opreme ili pomagala imaju je pravo donijeti i odnijeti sa sobom, ako nije drugačije dogovoreno.

Stručna praksa i praktična nastava. Oblici učenja temeljenog na radu u svijetu rada, poput stručne prakse i praktične nastave kod poslodavca, mogući su ako ne postoji način da se posao radi od kuće ili u školi, uz poštovanje svih epidemioloških uputa koje vrijede za dotičnu djelatnost. Pritom poslodavac treba osigurati prikupljanje propisanih izjava učenika svaki dan stručne praske

Posebni uvjeti za učenike s kroničnim bolestima. Za učenike s kroničnim bolestima koje možda predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (učenici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama, učenici s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) potrebno je omogućiti veći fizički razmak i nošenje medicinske maske. Ako učenik zbog zdravstvenog stanje ne može nositi masku, sve osobe koje moraju biti prisutne u istoj prostoriji koriste medicinsku masku. 

Nošenje maski za lice. Preporučuje se da ovi učenici preuzmu masku na ulazu u ustanovu, stave masku odmah prije ulaska u ustanovu, te je odnesu sa sobom nakon završetka ispita, vježbe ili obrane završnog rada.

Obavijest razrednika. Učenik je o navedenom zdravstvenom stanju dužan telefonom ili elektroničkim putem što ranije obavijestiti razrednika u školi, a najmanje jedan dan prije termina završnog ispita.

hr Wed May 13 2020 11:00:00 GMT+0200 (CEST) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska
http://www.dalmacijanews.hr/files/5ed17c966f2ab8ae498b4587/80

Svečano otvoren mural Frane Tente u Solinu, mladi heroj dobit će spomenik i na Marjanu!

Mural je nastao inicijativom Ivana "Čarlija" Tente, prvog rođaka pokojnog Frane.
Večeras je na samom ulasku u Mravince otvoren i blagoslovljen mural mladom hrvatskom mučeniku Frani Tenti, mladiću koji je preminuo nakon torture u lepoglavskom zatvoru 1948. godine. 

Njegova jedina krivica bila je pripadnost grupi mladića i djevojaka koji su skinuli jugoslavensku zastavu s vrha Marjana dana 10. travnja 1947. godine te umjesto nje podignuli hrvatski barjak.
Iako barjak nije bio ustaški, čak nije imao niti grb jer su ga mladići i djevojke skrojili od tada dostupnih materijala i tkanina, većina njih osuđena je na kazne strogog zatvora. 

Nakon dugotrajnog mučenja i boravka u nehumanim uvjetima, Frane Tente je podlegao ozljedama i upali pluća u ćeliji lepoglavskog zatvora 8. studenoga 1948. godine s tek navršenih 20 godina. 

Franu Tentu je iz zaborava otrgnula udruga građana "Urbana Desnica", koja je nakon gotovo 70 godina šutnje počela s aktivnim promoviranjem Franinog života i mučeničke smrti, a zaslugom povjesničarke Blanke Matković na svjetlo dana izašli su brojni podaci i zapisnici slučaja "zastava". 
U prosincu prošle godine splitski gradski vijećnik Martin Pauk uložio je amandman za izgradnju spomenika Frani Tenti na Marjanu, a isti je prihvaćen od strane gradonačelnika Krstulović-Opare te se izrada i postavljanje spomenika očekuju ovoga ljeta. 

Mural Frani Tenti nastao je inicijativom Ivana "Čarlija" Tente, prvog rođaka pokojnog Frane. Ivan Tente i obitelj htjeli su dostojan spomenik kako bi obitelj imala gdje pomoliti se, zapaliti svijeću i položiti vijenac budući da grob pokojnog mučenika nikad nije otkriven niti se zna gdje su završili njegovi posmrtni ostaci.


Budući da su Mravince mjesto porijekla cijele obitelji Tente, pa tako i samoga Frane, vlasnik kuće na ulazu u Mravince, Davor Pauk, kao lokaciju murala ponudio je veliki zid na ulasku u mjesto. Dizajneri murala su umjetnici iz udruge "Urbana Desnica", a Franin lik ovjekovječio je njegov pranećak, kliški slikar Ivo Buliga

Emotivni govor održao je mravinački župnik don Mirko Bitunjac prisjetivši se svih žrtava poraća i totalitarizma, a nakon toga su veličanstvenom bakljadom momci iz Torcide stvorili predivnu kulisu.

Blagoslovu i otvaranju murala nazočili su veterani Četvrte gardijske brigade s predstavnikom nadzornog odbora udruge Antom Perkovićem, predstavnici udruge Djece pripadnika Četvrte gardijske brigade predvođeni predsjednikom Hrvojem Bošnjakom, županijsko izaslanstvo stranke Neovisni za Hrvatsku (Op.a. inicijatori postavljanja spomenika na Marjanu) s predsjednikom Domagojem Mendešom, obitelj pokojnog Frane Tente te brojni stanovnici Mravinaca i Solina.


hr Fri May 29 2020 23:12:00 GMT+0200 (CEST) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska
http://www.dalmacijanews.hr/files/5ed178f86f2ab8de498b4575/80

Josipa Rimac iznenađena postupkom: Iznijela je obranu, sutra će izaći pred suca istrage!

Rimac će noć provesti u pritvorskoj jedinici na Oranicama.

Za tri kaznena djela tereti se Josipu Rimac, kazao je to njezin odvjetnik Željko Gulišija. Osumnjičena je i za trgovinu utjecajem te davanje mita.

- Iznijela je obranu iscrpno, nije odgovarala na pitanja, ne iz taktičkih razloga, nego je toliko umorna da smo htjeli ovo što prije završiti, ali je praktički odgovorila na sve, rekao je Gulišija.

Obrana i iznošenje je trajalo oko 45 minuta, a sutra bi trebala izaći pred suca istrage. Dotad će u pritvorsku jedinicu na Oranicama.

- Ja isto ne vidim da je ona počinila bilo kakvo kazneno djelo, međutim, o tome ćemo nešto kasnije. Idemo dalje u borbu, rekao je Gulišija govoreći kako je Rimac bila iznenađena cijelim postupkom.hr Fri May 29 2020 23:04:00 GMT+0200 (CEST) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska
http://www.dalmacijanews.hr/files/5ed0ed526f2ab80c488b4585/80

Ispod medijskih radara: Europska komisija prijeti kaznom za još jednu vjetroelektranu kod Benkovca

Sporan je kameni agregat, oko 140 tisuća tona otpada iz šibenske Tvornice elektroda i ferolegura koji je odlagan u Biljanima Donjim 2010. i 2011. godine.
Vjetroelektrana Krš-Pađane postala je najpoznatiji takav kompleks u cijeloj Hrvatskoj, a uhićenja više osoba, među ostalim i čelni ljudi Hrvatskih šuma te bivša kninska gradonačelnica, udarna su tema posljednjeg radnog dana u ovom tjednu.

Mnoge osobe su se povezale s ovim slučajem u kojem se za primanje mita i pogodovanje sumnjiči čak 13 osoba. 

Ipak, još jedna zanimljiva situacija ostala je van fokusa javnosti. Europska komisija prije nekoliko je dana pokrenula postupak protiv Hrvatske zbog procjena utjecaja na okoliš. U prijevodu, Hrvatska se nije pridržavala europskih direktiva za vjetroelektranu Biljane Donje na području Benkovca.

Sporan je kameni agregat, oko 140 tisuća tona otpada iz šibenske Tvornice elektroda i ferolegura koji je odlagan u Biljanima Donjim 2010. i 2011. godine. Iako je Europska komisija postupak pokrenula još 2014. godine do danas taj problem nije riješen.

DORH je utvrdio nove okolnosti, čak je i kameni agregat proglašen mineralnom sirovinom, ali iz Europske unije su jasni - poslana je službena opomena u kojoj stoji da u roku četiri mjeseca kameni agregat mora nestati.
Na sve je upozoravala udruga 'Biom' koja je ustvrdila da je još 5 vjetroelektrana bez postupka studije za ekološku mrežu.

I dok vrijeme curi, Hrvatska se bavi jednom od vjetroelektrana, još je malo ostalo dok i prava kazna ne dođe na uštrb svih građana koji će morati Europskoj uniji plaćati nemar nadležnih sve dok kameni agregat i zapravo ne nestane.


hr Fri May 29 2020 22:56:00 GMT+0200 (CEST) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska
http://www.dalmacijanews.hr/files/57e4e9531eea8fe5098b4593/80
Foto: Tonči Plazibat / CROPIX

Franka Vidovića umjesto u Šibeniku predložili u Zadru: 'Kolege mi podmeću klipove! Više neću šutjeti!'

Bajna situacija nije ni kod SDP-a kod kojeg se prva podrhtavanja već očigledno osjete u devetoj izbornoj jedinici.
Hrvatska javnost u predizborno vrijeme i prije službenog početka kampanje već se naslušala obećanja i poruka, čak i doživjela višestruka uhićenja koja su mnogi svrstali u baš još jedan od načina za prikupljanje poena za izborni proces od kojeg smo udaljeni nešto više od mjesec dana.

U fokus javnosti stigli su HDZ-ovci, a bajna situacija nije ni kod SDP-a kod kojeg se prva podrhtavanja već očigledno osjete u devetoj izbornoj jedinici. Naime, već smo prije nekoliko dana doznali kako bi listu u toj jedinici trebao nositi Franko Vidović, a umjesto u svojoj Šibensko-kninskoj županiji Vidović je podršku dobio u Zadarskoj?!

Naime, Županijski odbor Šibensko-kninskog SDP-a za listu je predložio Gordanu Cvjetković i Tončija Restović, po prijedlogu iz Šibenika te Mateju Ivoš, Marka Lalića i Marka Udovičića iz organizacije grada Vodica.

Naime, Županijska organizacija izbor za listu odlučila je prepustiti općina i gradovima.

- Nemamo obavezu nikoga potvrđivati kao kandidata, pa smo odlučili podržati sve one koje kandidiraju njihove matične organizacije na terenu. Franko Vidović se nikome od nas nije javio, nije izrazio želju da bude kandidiran, pa ga nitko nije ni predložio. Za njega kao bivšeg predsjednika šibenskog SDP-a i bivšeg šibenskog dogradonačelnika, sigurno nije ugodno da ga njegova matična organizacija nije kandidirala, ali, ni on sam o tome nije komunicirao s nama niti se kome javio, kazao je Joško Šupe, predsjednik Županijskog odbora Šibensko-kninske županije.

Kad već nisu Šibenčani Vidovića su predložili, pored svojih kandidata, Zadrani.

Vidović je, štoviše, postupak ljudi iz svoje županije okarakterizirao podužom objavom na društvenim mrežama u kojoj je istaknuo kako više neće šutjeti jer mu kolege podmeću klipove. Kazao je, ipak, kako neće protiv volje stranke.

- Nisam plakao na ramenu predsjednika i u interesu stranke sam to primio dostojanstveno. Pa i zato jer po Statutu predsjednik SDPa predlaže liste, a Glavni odbor ih potvrđuje, a ja sam legalist!, među ostalim je napisao Vidović.
hr Fri May 29 2020 22:35:00 GMT+0200 (CEST) STO POSTO d.o.o.
Hrvatske mornarice 10 21000 Split
Vijesti:Hrvatska

Pročitajte još . . .